Jakie jest leczenie zatrucia metanolem?

Leczenie zatrucia metanolem zazwyczaj obejmuje usuwanie i neutralizację metanolu znajdującego się jeszcze w żołądku, neutralizowanie kwasicy metabolicznej i zapobieganie rozkładowi pozostałego metanolu oraz usuwanie niezmetabolizowanego metanolu i wszelkich pozostałych metabolitów metanolu. Po spożyciu metanolu organizm rozkłada związek na toksyczne części lub metabolity, co powoduje kwasicę metaboliczną, a krew i inne płyny ustrojowe stają się silnie kwaśne. Kwasica metaboliczna może być śmiertelna, jeśli nie zostanie szybko leczona.

Jeśli pacjent zostanie wykryty wkrótce po spożyciu metanolu, zespół ratunkowy może podjąć szybkie działania, aby usunąć resztki metanolu z żołądka poprzez wywołanie wymiotów lub wypompowanie trucizny. Często podaje się aktywowany węgiel drzewny, dość uniwersalny neutralizator trucizn, chociaż nie jest to praktyka oparta na dowodach. Niestety węgiel aktywowany nie jest szczególnie skuteczny w absorbowaniu metanolu lub innych alkoholi. Każdy metanol, który został strawiony przez żołądek lub dotarł do przewodu pokarmowego przed pompowaniem żołądka, zostanie rozłożony i zacznie zatruwać organizm.

Drugim etapem leczenia zatrucia metanolem jest neutralizacja kwasicy metabolicznej spowodowanej przemianą metanolu do kwasu mrówkowego. Rozpoznanie kwasicy metabolicznej jest trudne, chyba że podejrzewa się zatrucie metanolem, ponieważ objawy są dość ogólne i obejmują wymioty, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca i stany lękowe. Leczenie rozpoczyna się od wykonania gazometrii krwi tętniczej w celu zbadania poziomu pH organizmu, czyli kwaśności krwi oraz poziomu wodorowęglanów, czyli zdolności krwi do buforowania podwyższonego poziomu kwasów. Aby zneutralizować podwyższony poziom kwasu, podaje się dożylnie wodorowęglan sodu w celu regulacji równowagi pH, a kwas folinowy lub foliowy podaje się, aby wspomóc metabolizm kwasu mrówkowego. Pacjentowi często podaje się dożylnie płyny i elektrolity, udrożnia drogi oddechowe oraz będzie oceniany i leczony pod kątem jakichkolwiek istniejących problemów neurologicznych lub sercowo-naczyniowych wynikających z zatrucia metanolem.

W trzecim etapie leczenia celem jest zapobieganie dalszemu metabolizmowi metanolu oraz usunięcie niezmetabolizowanego metanolu i wszelkich pozostałych toksycznych metabolitów. Dehydrogenazy alkoholowe to enzymy, które katalizują rozkład alkoholi, aw przypadku zatrucia metanolem umożliwiają rozkład metanolu do kwasu mrówkowego. Etanol lub fomepizol są zazwyczaj podawane w celu zapobiegania metabolizmowi metanolu, ponieważ działają one jako konkurencyjne inhibitory dehydrogenaz alkoholowych, co oznacza, że ​​wiążą się z dehydrogenazami alkoholowymi i pozostawiają je nieaktywne i bezużyteczne. W rezultacie etanol lub fomepizol zapobiega lub spowalnia metabolizm metanolu do jego toksycznych produktów ubocznych, umożliwiając eliminację metanolu przez nerki. Hemodializa zostanie również przeprowadzona w celu oczyszczenia krwi z pozostałego metanolu i kwasu mrówkowego.