Jakie są konsekwencje zatrudniania nielegalnych pracowników?

Zatrudnianie nielegalnych pracowników jest w wielu regionach działaniem niezgodnym z prawem i często wiąże się z surowymi karami w postaci grzywien i zarzutów karnych. Zatrudniając nielegalnych pracowników, pracodawcy często obalają przepisy prawa pracy i naruszają ograniczenia dotyczące wynagrodzeń, godzin pracy i wymogów bezpieczeństwa. Konsekwencje świadomego korzystania z nielegalnych pracowników lub niezachowania należytej staranności w weryfikacji dokumentów roboczych zazwyczaj sprowadzają się do grzywien uzależnionych od długości okresu zatrudnienia pracownika i ilości osób zatrudnionych nielegalnie.

Zasadniczo istnieją dwie kategorie nielegalnego zatrudnienia: praca dzieci i wykorzystanie nielegalnej pracy imigrantów. Praca dzieci jest generalnie karana wyższymi minimalnymi grzywnami, ponieważ jest uważana za naruszenie praw wrażliwego sektora obywateli. Pomimo powszechnego przekonania, problematyka pracy dzieci z pewnością nie jest spychana do krajów Trzeciego Świata i domeny pracy w warsztatach; w 2005 r. Departament Pracy Stanów Zjednoczonych odnotował ponad 2,000 przypadków naruszeń prawa pracy dzieci, co zaowocowało ustaleniem ponad 9,000 nieletnich zatrudnionych nielegalnie. Praca dzieci wykorzystywana do prostytucji, tworzenia pornografii lub wykorzystywania w handlu narkotykami jest często poważnym przestępstwem kryminalnym, za które grozi surowe kary, w tym dożywocie.

Nielegalna praca imigrantów jest znacznie bardziej rozpowszechnionym problemem, szczególnie w krajach uprzemysłowionych, w których obowiązują silne przepisy imigracyjne. Zatrudnianie nielegalnych pracowników jest poważnym problemem prawnym z wielu powodów, z których wiele dotyczy możliwości niesprawiedliwego i niezgodnego z prawem traktowania nielegalnych pracowników przez pracodawców. Ponieważ nielegalny imigrant żyje w niebezpieczeństwie wykrycia i deportacji, znacznie rzadziej narzekają na bezpieczeństwo w miejscu pracy, naruszenia pracodawcy, nierówność płac lub molestowanie seksualne w miejscu pracy. Ponieważ są one nieudokumentowane, pracodawca może ujść im na sucho, płacąc im znacznie mniej niż federalna lub regionalna płaca minimalna i łatwo omijać przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego i przepisów bezpieczeństwa. Pracownicy, którzy grożą złożeniem skargi, mogą być również zmuszani lub szantażowani do milczenia przez pracodawców, którzy grożą zaalarmowaniem władz.

Przy tak wysokich możliwościach korupcji i złego traktowania, niektórzy krytycy i prawnicy sugerują, że kary za zatrudnianie nielegalnych pracowników są zbyt niskie, aby miały jakiekolwiek znaczenie. W wielu krajach pracodawca może zostać ukarany grzywną za zatrudnienie nielegalnego pracownika, za nieprzestrzeganie dokładnych dokumentów lub naruszenie prawa pracy, ale grzywny mogą być znacznie zniwelowane przez zysk z utrzymywania nisko opłacanej siły roboczej bez dodatkowych kosztów zdrowotnych korzyści lub środki ostrożności. W Stanach Zjednoczonych pracodawcy, którzy wykazują wzorce nielegalnych praktyk zatrudniania, mogą podlegać oskarżeniom karnym, a także sankcjom cywilnym, ale nie zawsze jest to egzekwowane.