Jakie są najczęstsze skutki uboczne klarytromycyny?

Większość działań niepożądanych klarytromycyny jest stosunkowo łagodna i nie stanowi żadnego znaczącego zagrożenia dla zdrowia, chociaż podczas stosowania tego antybiotyku mogą wystąpić poważne lub potencjalnie śmiertelne powikłania. Niektóre z najczęstszych skutków ubocznych klarytromycyny obejmują zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy i nieprawidłowy smak w ustach. Dodatkowe objawy mogą obejmować zawroty głowy, dzwonienie w uszach oraz przebarwienia zębów i języka. Poważne działania niepożądane, które należy natychmiast zgłosić lekarzowi, obejmują silny ból brzucha, ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Możliwe są inne działania niepożądane klarytromycyny, więc wszelkie nowe lub uciążliwe objawy, które pojawiają się po rozpoczęciu leczenia tym lekiem, powinny zostać ocenione przez lekarza, aby upewnić się, że nie występują żadne poważne zagrożenia dla zdrowia.

Do najczęściej zgłaszanych skutków ubocznych klarytromycyny należą problemy trawienne, takie jak nudności, wymioty i biegunka. Objawy te są zazwyczaj łagodne i można je złagodzić, przyjmując antybiotyk z pokarmem lub mlekiem. W niektórych przypadkach można przepisać dodatkowe leki, aby zapobiec nudnościom, zwłaszcza jeśli w rezultacie apetyt znacznie się zmniejszy. Silny ból brzucha lub pojawienie się krwi w kale lub wymiocinach może oznaczać uszkodzenie przewodu pokarmowego i należy je traktować jako nagły przypadek medyczny.

Bóle głowy, zawroty głowy i nieprawidłowy smak w ustach są częstymi działaniami niepożądanymi klarytromycyny. Większość bólów głowy jest stosunkowo niewielka i można je skutecznie leczyć środkami przeciwbólowymi dostępnymi bez recepty, chociaż nagły lub silny ból głowy powinien zostać oceniony przez lekarza. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności wymagających równowagi lub koordynacji, jeśli podczas przyjmowania tego leku wystąpią zawroty głowy. Chociaż często pojawia się nieprzyjemny smak w jamie ustnej, zwykle nie powoduje on żadnych problemów zdrowotnych i ma tendencję do ustępowania po odstawieniu antybiotyku.

W wyniku działania tego leku może wystąpić dzwonienie w uszach i przebarwienia zębów lub języka. Rutynowe czyszczenie zębów może zazwyczaj przywrócić zębom ich normalny kolor. Reakcje alergiczne czasami rozwijają się podczas przyjmowania klarytromycyny i mogą wystąpić, nawet jeśli lek był z powodzeniem stosowany w przeszłości. Ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu i obrzęk gardła lub języka to częste objawy potencjalnie śmiertelnej reakcji alergicznej znanej jako anafilaksja. Opiekun powinien wezwać pogotowie ratunkowe w celu przetransportowania pacjenta do najbliższego szpitala, jeśli występują objawy reakcji alergicznej, tak aby jak najszybciej można było rozpocząć właściwe czynności podtrzymujące życie.