Jakie są najlepsze wskazówki dotyczące wniosku o patrol graniczny?

Wiele krajów zatrudnia funkcjonariuszy straży granicznej, aby zabezpieczyć swoje granice przed nielegalną imigracją. Stany Zjednoczone to jeden kraj, który zatrudnia znaczną liczbę tych agentów. Przed zatrudnieniem do pracy na tym stanowisku kandydat przechodzi rygorystyczny proces weryfikacji, który rozpoczyna się od złożenia podania o pracę. Dokładność, schludność oraz właściwa pisownia i gramatyka to podstawowe elementy dobrej aplikacji do patrolowania granic.

Jest kilka rzeczy, które potencjalny pracownik prawdopodobnie będzie chciał zrobić przed wypełnieniem wniosku o zatrudnienie. Powinien zapoznać się z opisem stanowiska i kwalifikacjami, aby upewnić się, że stanowisko jest zgodne z jego osobistym doświadczeniem i umiejętnościami. Może również chcieć skontaktować się ze swoimi referencjami, aby upewnić się, że adresy i numery telefonów są nadal aktualne i dokładne.

Aplikacja do patrolu granicznego zazwyczaj wymaga podania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego, numer telefonu i data urodzenia. Informacje te mogą być wymagane w określonym formacie, takim jak nazwisko, następnie imię i wreszcie inicjał drugiego środka. Uważne przeczytanie aplikacji przynajmniej raz lub dwa razy może pomóc kandydatowi zapoznać się z żądanym formatem. Zdolność do przestrzegania pisemnych instrukcji jest zwykle wymogiem na tym stanowisku, więc kierownictwo może ocenić, kto jest w stanie to zrobić podczas przeglądu wniosków.

Zazwyczaj wymagana jest historia pracy obejmująca ostatnie dziesięć lat. Osoby poszukujące pracy powinny uwzględnić cały ten czas we wniosku o patrol graniczny. Wymienianie działań wolontariackich lub punktów uzyskanych w college’u w okresie bezrobocia może być pomocne w prawidłowym wykorzystaniu czasu, zwłaszcza jeśli zajęcia lub edukacja są związane z egzekwowaniem prawa.

Wniosek można złożyć drogą elektroniczną. W takim przypadku kandydat powinien zapisać swoją aplikację na swoim komputerze i wrócić do niej później. Wszelkie popełnione błędy będą prawdopodobnie bardziej widoczne, gdy wniosek zostanie zbadany świeżym okiem na tym etapie korekty. Dobrym pomysłem może być również poproszenie kogoś o sprawdzenie aplikacji w celu sprawdzenia błędów.

Jeśli wniosek o patrol graniczny jest wypełniany ręcznie, zwykle preferowany jest niebieski lub czarny atrament. Wnioskodawcy powinni użyć swojego najlepszego pisma ręcznego lub maszyny do pisania, aby wypełnić formularz. Poproszenie znajomego o przeczytanie wniosku jest preferowane w przypadku wniosku ręcznego, ponieważ wtedy osoba wypełniająca dokument może mieć pewność, że jest on schludny i czytelny.

Ta forma zostania agentem straży granicznej jest pierwszym krokiem do zapewnienia pracy w agencji patrolowej. Po przyjęciu zgłoszenia kandydaci zazwyczaj przechodzą kontrolę kryminalną, po której następuje egzamin pisemny. Ci, którym uda się przejść wszystkie etapy procesu rekrutacji, mogą dołączyć do szeregów swoich kolegów oficerów, którzy są oddani ochronie i służeniu swojemu narodowi poprzez zabezpieczanie jego granic.