Jakie są prawa ojców do odwiedzin?

Postępowanie w sprawie rozwodu i opieki nad dzieckiem dotyczy prawa ojców do odwiedzin, gdy w grę wchodzą nieletnie dzieci. Pary mogą również podjąć decyzję w sprawie odwiedzin dziecka bez nakazu sądowego, na przykład w przypadku separacji lub porozumień rozwodowych. Prawa ojców do odwiedzin to prawa ojca do spędzania czasu ze swoimi dziećmi, a sądy mogą przyznać rozsądne odwiedziny, stałe odwiedziny lub brak odwiedzin.

Rozsądne prawa do odwiedzin to takie, w których sądy pozostawiają rodzicom określenie czasu i czasu odwiedzin, ponieważ rodzice nadal mogą ze sobą współpracować. Stałe prawa do widzeń to te, w których sąd ustala harmonogram widzeń, w tym godziny, czas trwania oraz w niektórych przypadkach, w których widzenie ma się odbyć. Sędzia często przyznaje ojcom stałe prawo do odwiedzin, jeśli rodzice nie są w stanie porozumieć się ze sobą w celu wypracowania własnych umów. Przykładami stałych odwiedzin są wizyty w okresie letnim, określone święta lub co drugi weekend.

Prawa do opieki nad dzieckiem dotyczą tego, w jaki sposób rodzic może wychowywać dziecko oraz jak i przez kogo podejmowane są decyzje dotyczące opieki i dobra dziecka. Na przykład ojciec, któremu przyznano opiekę, ma prawo decydować, w jakich czynnościach dziecko może brać udział. Prawa do opieki różnią się od praw ojców do odwiedzin, które ograniczają się do czasu, jaki ojciec może spędzić z dzieckiem. Nieżonaty ojciec często musi najpierw ustalić ojcostwo, czasami poprzez badanie DNA, zanim będzie mógł ubiegać się o prawo do odwiedzin w sądzie. Żonaci ojcowie mają domniemane prawo do odwiedzin i często otrzymują jakąś formę prawa do odwiedzin, chyba że matka może przedstawić sprawę, która skłoni sąd rodzinny do nieprzyznawania dziecka do widzeń.

Prawo do odwiedzin ojców jest często ustalane przez sądy rodzinne w związku z postępowaniem rozwodowym. W przypadku par niebędących w związku małżeńskim prawa te są ustalane, gdy sąd musi ustalić prawo do opieki nad dzieckiem. Sąd bada fakty sprawy, sytuację finansową ojca i matki oraz inne czynniki, aby ustalić, jaki jest najlepszy interes dziecka. Niezamężna matka często otrzymuje opiekę nad dzieckiem, chyba że ojciec może wykazać, że matka nie nadaje się do rodzica. Sąd często przyznaje prawo do odwiedzin ojcu, jeśli przyznaje opiekę nad dzieckiem matce, chyba że ojciec jest agresywny lub matka może wykazać, że widzenie byłoby szkodliwe dla dziecka. W takich przypadkach sąd może przyznać wizytację nadzorowaną, a nie jej brak.