Jakie są przeciwwskazania do antybiotyków?

Przeciwwskazania do antybiotyków odnoszą się do okoliczności, w których nie należy stosować tych leków, ponieważ mogą być nieskuteczne lub niebezpieczne. Grupa leków pod tym parasolem stale się powiększa, a każdy lek z tej rodziny ma określone przeciwwskazania do rozważenia przed jego przyjęciem. Przed zażyciem tych lub innych leków, historia medyczna w celu zebrania informacji o przeszłych problemach zdrowotnych, obecnie stosowanych lekach i objawach jest ważnym narzędziem zapewniającym pacjentom uzyskanie odpowiedniego antybiotyku. Ogólnie rzecz biorąc, niektóre przeciwwskazania do antybiotyków mogą obejmować charakter infekcji, wiek pacjenta, istniejące schorzenia i historię choroby.

Niektóre przykłady antybiotyków obejmują chinolony, cefalosporyny, sulfonamidy i penicyliny. Leki te mogą być skuteczne przeciwko grzybom, bakteriom i pasożytom. Zakres ich skuteczności zależy od rodzaju leku, ponieważ żadne leki nie działają na wszystkie organizmy. Infekcja wirusowa jest jednym z przeciwwskazań do antybiotyków, ponieważ leki nie zabijają wirusów ani nie oferują pacjentowi innych korzyści.

Jednym z rozważań przy zalecaniu antybiotyków jest poznanie przyczyny infekcji. Jeśli kultura jest dostępna z konkretnymi informacjami o organizmie, może to zawęzić opcje leczenia. W przypadkach, gdy szczegóły nie są znane, najlepszą opcją jest antybiotyk o szerokim spektrum działania, o którym wiadomo, że działa przeciwko tego typu infekcjom. Inną kwestią może być poziom oporności zakażonych organizmów lub ryzyko oporności w zależności od rodzaju infekcji. Nie należy stosować nieskutecznych leków i może być konieczne przeprowadzenie posiewu, aby znaleźć lek, który będzie działał.

Wiek może czasami być przeciwwskazaniem do antybiotyków. Młodzi pacjenci mogą być bardziej narażeni na złe reakcje na leki, aw innych przypadkach nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa u dzieci. Jeśli to możliwe, można zastosować wąski zakres leków, o których wiadomo, że są bezpieczne. Bardziej agresywne leki mogą być zalecane, jeśli pacjent ma poważną infekcję. Kobiety w ciąży mogą być również narażone na komplikacje związane z niektórymi lekami.

Istniejące schorzenia i historia pacjenta mogą być ważnymi przeciwwskazaniami do antybiotykoterapii. Osoby z chorobą wątroby lub nerek mogą nie być w stanie przetworzyć niektórych leków. W innych przypadkach antybiotyki mogą brać udział w interakcjach z lekami, które powodują złe reakcje. Innym silnym przeciwwskazaniem jest historia alergii na określone leki, ponieważ przy kolejnej ekspozycji pacjent może doświadczyć ciężkiej reakcji alergicznej. Ze względów bezpieczeństwa leki z tej samej klasy mogą być również wyłączone z opcji dla pacjenta.