Jakie są rodzaje analizy eksploracji danych?

Analiza eksploracji danych może być użytecznym procesem, który zapewnia różne wyniki w zależności od konkretnego algorytmu używanego do oceny danych. Typowe typy analizy eksploracji danych obejmują eksploracyjną analizę danych (EDA), modelowanie opisowe, modelowanie predykcyjne oraz odkrywanie wzorców i reguł. Wykorzystanie każdego z tych narzędzi do eksploracji danych zapewnia inne spojrzenie na gromadzone informacje. Specjaliści korzystający z tych technik mogą uzyskać dodatkowy wgląd w daną kwestię lub problem w oparciu o zastosowane konkretne narzędzie analityczne.

Ze względu na różne wyniki, które zapewniają narzędzia do analizy eksploracji danych, gdy są stosowane, należy rozważyć podstawowy przegląd każdego z nich. Eksploracyjna analiza danych lub EDA obejmuje przegląd zbioru danych bez wyraźnych celów badania. Zmienne, które definiują dane, są wykorzystywane jako podstawa do przedstawienia wizualnej reprezentacji badaczowi. Wraz ze wzrostem liczby zmiennych to narzędzie analityczne może stać się mniej skuteczne w wizualizacji danych.

Modelowanie opisowe to narzędzie do analizy eksploracji danych służące do zbiorczego opisywania wszystkich danych w danym zestawie danych. W szczególności podejście to syntetyzuje wszystkie dane w celu dostarczenia informacji dotyczących trendów, segmentów i klastrów, które są obecne w wyszukiwanych informacjach. W reklamie powszechnie stosowana jest opisowa analiza eksploracji danych. Jednym z przykładów jest segmentacja rynku, w której marketerzy biorą większe grupy klientów i dzielą je według jednolitych cech.

Inne narzędzia obejmują również modelowanie predykcyjne. Modelowanie predykcyjne polega na opracowaniu modelu na podstawie istniejących danych. Model jest następnie wykorzystywany jako podstawa do przewidywania innej zmiennej, która jest istotna dla analizowanych danych. Termin „przewidywanie” wskazuje, że to narzędzie do eksploracji danych może umożliwić użytkownikowi przewidywanie pewnej wartości na podstawie tego, co jest znane w zestawie danych. Analiza predykcyjna może być wykorzystywana przez marketerów do określenia, jakich produktów szukają klienci. Na podstawie aktualnych trendów zakupowych marketerzy mogą być w stanie przewidzieć, które nowe produkty mogą być popularne w przyszłości.

Odkrywanie wzorców i reguł różni się od opisowych i predykcyjnych narzędzi do eksploracji danych. Podczas gdy narzędzia opisowe i predykcyjne wykorzystują budowanie modeli jako podstawę analizy, odkrywanie wzorców i reguł koncentruje się na identyfikacji wzorców w danych. Na przykład marketerzy pracujący dla sklepów spożywczych często używają tego narzędzia do analizy eksploracji danych jako środka do określenia wzorców zakupów. Określając, jakie produkty klienci konsekwentnie kupują w tej samej kolejności, można opracować ukierunkowane promocje na produkty.