Jakie są rodzaje kursów etycznego hakera?

Chociaż istnieje wiele różnych rodzajów kursów etycznego hakera, z których można skorzystać, większość z nich należy do jednej z kilku podstawowych kategorii. Testy penetracyjne to jeden z najczęstszych i potencjalnie ważnych kursów, jakie powinna przejść osoba zainteresowana etycznym hakowaniem. Istnieją również zwykle klasy inżynierii wstecznej oprogramowania, zwłaszcza złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy, trojany i inne złośliwe oprogramowanie. Niektóre kursy etycznego hakera mają również zastosowanie do innych rodzajów kariery, takich jak zajęcia z medycyny sądowej, które uczą studentów o znajdowaniu i konstruowaniu metadanych z różnych typów plików komputerowych.

Kursy etycznego hakera to zajęcia oferowane przez wiele różnych programów i szkół, które uczą studentów, jak włamywać się do systemów i sieci komputerowych w sposób odpowiedzialny i mający zastosowanie do korzystnego hakowania przez hakerów „białych kapeluszy”. Jednym z najczęstszych kursów spotykanych w tego typu programach są zajęcia z testów penetracyjnych. Jest to proces, w którym ktoś szuka słabych punktów w systemie komputerowym lub sieci, a następnie przeprowadza symulowany atak na ten system, aby wykorzystać te słabości. Kursy etycznego hakera w zakresie testów penetracyjnych są niezbędne dla przyszłych etycznych hakerów, aby dowiedzieć się, jak przeprowadzać tego typu testy i jakie informacje są najbardziej przydatne dla klienta.

Istnieje również wiele szkół i programów oferujących kursy etycznego hakera w zakresie inżynierii wstecznej oprogramowania. Jest to zwykle używane do przeglądania kodu źródłowego programu i sprawdzania, jak on działa. Hakerzy etyczni często wykorzystują inżynierię wsteczną, aby poznać działanie złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy, trojany i programy szpiegujące. Techniki poznane na tych etycznych kursach hakerskich pozwalają określić, w jaki sposób działa złośliwe oprogramowanie, i stworzyć rozwiązanie, które przeciwdziała temu złośliwemu oprogramowaniu poprzez wykrywanie, eliminację i zapobieganie.

Niektóre etyczne kursy hakerskie obejmują również inne obszary bezpieczeństwa komputerowego i branży technologii informatycznych (IT). Na przykład informatyka śledcza jest często nauczana przyszłych hakerów etycznych i jest wykorzystywana w innych zawodach, takich jak kryminalistyka dla organów ścigania. Kursy te uczą etycznych hakerów, jak przyjrzeć się różnym rodzajom metadanych, które są informacjami dostarczanymi wraz z podstawowymi informacjami w pliku komputerowym, w celu określenia źródła pliku lub innej wiedzy. Kursy etycznego hakera z zakresu kryminalistyki mogą nauczyć hakerów bardziej produktywnego patrzenia na metadane i znajdowania sposobów śledzenia zagrożeń lub ataków na systemy aż do ich twórcy.