Jakie są rodzaje leków uspokajających?

Leki uspokajające pomagają promować spokój i łagodzić niepokój. Zazwyczaj dzieli się je na dwie grupy leków, zwane środkami uspokajającymi o mniejszej i większej mocy. Leki zwane anksjolitykami należą do drugorzędnej grupy, podczas gdy leki przeciwpsychotyczne są klasyfikowane jako główne środki uspokajające. Również niektóre leki ziołowe i inne substancje spoza tych dwóch grup wykazały działanie uspokajające.

Największym zbiorem pomniejszych środków uspokajających są benzodiazepiny. Leki takie jak alprazolam, diazepam, lorazepam i klonazepam są powszechnie stosowane jako leki przeciwlękowe. Działają na receptory GABA w mózgu i pomagają promować spokój.

Większość z tych leków działa stosunkowo krótko i oczyszcza organizm w ciągu jednego lub dwóch dni. Dzięki temu nadają się do sporadycznego stosowania w małych dawkach. Mogą być również stosowane przez długi czas w niektórych stanach, takich jak choroba afektywna dwubiegunowa lub nieustępliwe zaburzenia lękowe. Benzodiazepiny mogą powodować uzależnienie i mogą wymagać ostrożnych strategii odstawienia, jeśli pacjent stosuje je konsekwentnie przez ponad miesiąc.

Inne mniejsze leki uspokajające, które są również przeciwlękowe, obejmują niektóre antydepresanty. Chociaż nie działają one krótko, mogą zapewnić lepszą ulgę w zaburzeniach lękowych w dłuższej perspektywie. W przeciwieństwie do benzodiazepin, są one uważane za mniej prawdopodobne, aby powodować uzależnienie lub ciągłe uczucie sedacji, chociaż niektóre są obecnie powiązane z zespołem odstawienia antydepresantów. Dodatkowe drobne leki uspokajające obejmują leki przeciwhistaminowe, które mogą mieć krótkotrwałe korzyści, takie jak benzodiazepiny.

Głównymi środkami uspokajającymi są leki przeciwpsychotyczne, których lista jest długa. Niektóre powszechnie stosowane obecnie należą do wyselekcjonowanej grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi drugiej generacji lub atypowymi. Należą do nich arypiprazol, kwetiapina, rysperydon i zyprazydon. Typowymi często stosowanymi lekami przeciwpsychotycznymi są haloperidol, tiorydazyna i chlorpromazyna.

Główne leki uspokajające są bardzo silne i mają duży potencjał skutków ubocznych. Zwykle stosuje się je tylko wtedy, gdy drobne środki uspokajające są oceniane jako nieskuteczne, na przykład w sytuacjach, gdy zachowanie danej osoby jest psychotyczne. Leki przeciwpsychotyczne są częścią długoterminowej terapii wielu schizofreników, a także mogą być niezbędne w leczeniu faz maniakalnych choroby afektywnej dwubiegunowej. Zazwyczaj atypowe leki przeciwpsychotyczne są wybierane jako pierwsze, ponieważ mogą mieć nieco mniej skutków ubocznych niż typowe.

Niektóre inne zioła lub substancje również wydają się mieć właściwości uspokajające. Jedną z tych substancji jest alkohol stosowany w niewielkich ilościach. Alkohol spożywany w większych ilościach często ma paradoksalny efekt i wywołuje większy niepokój. Nie jest to pierwszy wybór w leczeniu lęku i wiele razy nadużywanie alkoholu i zaburzenia lękowe występują razem.
Leki ziołowe, takie jak waleriana, rumianek i kava kava, były cenione za ich uspokajające działanie. Niektórzy zielarze sugerują również ziele dziurawca, które ma właściwości podobne do inhibitorów monoaminooksydazy (MAOI). Innym lekiem łagodzącym lęk, który nie jest dostępny we wszystkich obszarach, jest marihuana. Podobnie jak alkohol, zbyt dużo marihuany może powodować paranoję, a nawet halucynacje. Dawki powinny być bardzo małe, a lek powinien być stosowany tylko wtedy, gdy można go legalnie uzyskać.