Jakie są rodzaje odliczeń federalnych?

Odliczenia federalne pomagają podatnikom zmniejszyć kwotę dochodu podlegającą federalnemu podatkowi dochodowemu. Istnieje wiele różnych rodzajów odliczeń federalnych, a dostępne opcje mogą się zmieniać z roku na rok. Niektóre z najczęstszych rodzajów odliczeń federalnych obejmują opcje dla właścicieli domów lub osób kupujących dom po raz pierwszy, kredytobiorców pożyczek studenckich i osób, które wpłacają składki na cele charytatywne. Większość podatników może również co roku ubiegać się o odliczenie standardowe lub szczegółowe, co może znacznie obniżyć dochód do opodatkowania.

Właściciele domów czasami będą mogli pobierać federalne odliczenia na podstawie działań podjętych w stosunku do ich nieruchomości w ciągu ostatniego roku. Odliczeniu mogą podlegać na przykład odsetki i podatki od kredytu hipotecznego. Odliczeniu podlegają również nieubezpieczone straty z klęsk żywiołowych lub wypadków, ale tylko wtedy, gdy koszt straty przekracza pewną część całkowitego dochodu. Podobnie jak w przypadku wszystkich ulg podatkowych, dostępne odliczenia dla właścicieli domów mogą zmieniać się z roku na rok, dlatego ważne jest, aby zapoznać się z aktualnymi informacjami o tym, jakie odliczenia są dostępne w każdym roku podatkowym.

Osoby, które spłacają pożyczki studenckie lub rodziny, których dzieci na utrzymaniu spłacają pożyczki studenckie, mogą mieć możliwość skorzystania z odliczeń federalnych. Odliczenia od kredytu studenckiego zwykle dotyczą tylko odsetek zapłaconych w ciągu roku, a nie kwoty wpłaconej od kwoty głównej kredytu. Studenci zgłaszający się samodzielnie mogą kwalifikować się do niektórych odliczeń od czesnego i opłat, ale tylko wtedy, gdy odrzucą dostępne ulgi podatkowe w tej samej kategorii. Ustalenie, czy lepiej skorzystać z odliczenia, czy ulgi podatkowej, będzie zależało od wysokości czesnego i wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu, jaki uzyskuje student.

Datki na cele charytatywne mogą być dobrym sposobem na zwiększenie potrąceń federalnych. Wiele organizacji charytatywnych ma status podatkowy, który pozwala ofiarodawcom na odliczenie wartości swojego wkładu, w tym wkładu gotówkowego lub czekowego lub darowizny towarów, takich jak odzież, żywność lub pojazdy. W większości przypadków składki na cele charytatywne można odliczyć tylko wtedy, gdy podatnik zdecyduje się na wyszczególnienie odliczeń zamiast wybrania odpisu standardowego. Pokwitowania i rejestry muszą być przechowywane w przypadku wszelkich potrąconych darowizn na cele charytatywne, ponieważ podatnik będzie musiał przedstawić te dokumenty do weryfikacji w przypadku kontroli.

Większość podatników ma również możliwość ubiegania się o standardowe lub szczegółowe odliczenia federalne. Te początkowe odliczenia pomagają zrównoważyć obciążenia podatkowe z obecnym stanem gospodarki i mogą zmieniać się z roku na rok. Standardowe odliczenie jest oparte na stanie cywilnym i wielkości gospodarstwa domowego, chociaż dodatkowe kwoty w dolarach mogą być doliczane w przypadku osób starszych lub niepełnosprawnych. Odliczenia z wyszczególnieniem pozycji są generalnie wskazane tylko wtedy, gdy podatnik dokonał dużej liczby wydatków lub darowizn, które można odliczyć tylko poprzez wyszczególnienie. Pomocne może być obliczenie obu rodzajów odliczeń federalnych w celu ustalenia, który z nich zmniejsza dochód podlegający opodatkowaniu o większą kwotę.