Jakie są rodzaje pracy podiatry?

Chociaż wszystkie prace podiatry wiążą się z opieką medyczną stóp, rzeczywista praca podiatry może obejmować zarówno rutynowe zadania, takie jak badanie i konsultacje, jak i znacznie bardziej złożone przedsięwzięcia, w tym chirurgię, terapię protetyczną i leczenie urazów lub deformacji stóp. Podologia to szeroka specjalizacja medyczna, która obejmuje wiele rodzajów prac podiatry. W większości przypadków dziedzina podologii jest elastyczna. Lekarze specjalizujący się w podologii często mogą podejmować różne prace w różnym czasie.

Ludzka stopa składa się ze złożonego systemu kości i więzadeł, które muszą ze sobą współpracować we właściwy sposób, aby wspierać między innymi zdrowy wzrost, bezbolesne chodzenie i prawidłowy rozwój nóg. Podiatrzy to lekarze specjalizujący się w leczeniu i leczeniu różnych dolegliwości stóp. Część pracy, którą wykonują, ma charakter zapobiegawczy, ale część ma również charakter regeneracyjny. Jest tyle różnych prac podiatry, ile jest rzeczy, które mogą nie powieść się ze stopą.

Większość prac podiatry odbywa się w prywatnej praktyce, chociaż niektóre szpitale zatrudniają podiatrów. Dotyczy to zwłaszcza chirurgów podologów. Szkolenie podiatry prawie zawsze zaczyna się od szkoły medycznej, po której następuje intensywna rezydencja lub stypendium w zakresie medycyny podologicznej. Po uzyskaniu certyfikatu podiatrzy mają na ogół dość dużą swobodę w określaniu konturów swojej praktyki. Chirurdzy są jedynymi wyjątkami. Aby operować na stopach, lekarze muszą zazwyczaj najpierw wykazać się doświadczeniem w chirurgii ogólnej.

Some podiatrists focus on children, addressing foot growth and gait issues. A pediatric podiatrist centers his practice on helping young feet grow in ways that will support healthy walking and running abilities later in life. Other podiatrists work primarily with adults who have unexplained foot pain or swelling.

Jeszcze inni zajmują się rehabilitacją urazów stóp spowodowanych wypadkiem lub chorobą. Podiatrzy w tym zawodzie często znajdują karierę jako lekarze wojskowi, pomagając w leczeniu urazowych obrażeń stóp żołnierzy i weteranów. Praca w tych dziedzinach może obejmować dopasowywanie i monitorowanie protez stóp dla ofiar amputacji lub urazów deformujących.

Kliniki urazów sportowych są również częstym miejscem, w którym można znaleźć pracę podiatry. Sportowcy, tancerze i gimnastycy mają tendencję do nieproporcjonalnie dużej liczby urazów stóp w porównaniu z ogólną populacją. Podiatrzy zajmujący się sportem mogą zapewnić leczenie, ale często oferują również ogólne porady dotyczące zapobiegania urazom. Utrzymanie zdrowych stóp jest kluczowym celem każdego podiatry, niezależnie od jego konkretnego opisu stanowiska pracy podiatry.