Jakie są rodzaje przepisów o wspomaganiu samobójstwa?

Istnieje wiele różnych rodzajów przepisów dotyczących wspomaganego samobójstwa, które ogólnie albo wyraźnie czynią wspomagane samobójstwo legalnym lub nielegalnym, albo nie poruszają problemu i pozostawiają go w gestii innych ustaw. Na przykład niektóre kraje lub stany w danym kraju wyraźnie wskazują, że wspomagane samobójstwo jest nielegalne i ustanawiają kary dla osób skazanych za takie przestępstwa. W kilku krajach i częściach krajów wspomagane samobójstwo jest wyraźnie wskazywane jako legalne pod pewnymi parametrami i są one wyraźnie określone przez przepisy obowiązujące w tych obszarach. Inne kraje nie mają jasnych przepisów dotyczących wspomaganego samobójstwa i w tych regionach zwykle toczą się sprawy sądowe, które ustanawiają precedens dla ścigania lub akceptacji wspomaganego samobójstwa.

Wspomagane samobójstwo to praktyka, w której osobie pragnącej umrzeć, często z powodu długotrwałej choroby lub przedłużającego się cierpienia, pomaga lekarz lub przyjaciel w zakończeniu własnego życia. Jak można się spodziewać, przepisy dotyczące wspomaganego samobójstwa są zazwyczaj dość złożone i często są przedmiotem gorących debat i kontrowersji zarówno wśród obywateli danego kraju, jak i osób spoza tego kraju. W większości krajów obowiązują albo przepisy, które wyraźnie wskazują, że wspomagane samobójstwo jest nielegalne, albo w przeszłości zdarzały się przypadki, w których przypadki wspomaganego samobójstwa były ścigane na podstawie innych ustaw.

Na przykład w wielu krajach europejskich nie ma przepisów dotyczących wspomaganego samobójstwa, które wyraźnie czyniłyby ten czyn nielegalnym, jednak ci, którzy mogliby pomagać innym w samobójstwie, nadal mogą zostać oskarżeni o popełnienie przestępstwa. W zależności od kraju, ktoś mógł zostać oskarżony o współudział w zabójstwie lub morderstwie albo o nieudzielenie pomocy komuś, kto był w niebezpieczeństwie. Chociaż są to często drobne wykroczenia i mogą nie prowadzić do pozbawienia wolności, nadal sprawiają, że praktyka wspomaganego samobójstwa jest faktycznie nielegalna. Przepisy te mogą oczywiście ulec zmianie w dowolnym momencie, ale od 2010 r. tylko kilka krajów, w tym Szwajcaria, Belgia i Holandia, wprowadziło przepisy dotyczące samobójstwa, czyniąc ten akt legalnym.

Jednak w tych krajach przepisy dotyczące wspomaganego samobójstwa często wskazują, że tylko lekarz może dokonać tego aktu lub wymagać od osoby umierającej napisania listu intencyjnego w celu oczyszczenia nazwiska osoby, która jej pomaga. Jest kilka stanów w USA, które wprowadziły pomoc prawną w sprawie samobójstw, czyniąc to legalnym, w tym Oregon i Waszyngton. W niektórych innych stanach zdarzały się również sprawy sądowe, w których osoba oskarżona o wspomagane samobójstwo jako przestępstwo została oczyszczona z zarzutów, mimo że popełniła czyn, co w praktyce stanowiło precedens dla dekryminalizacji czynu. Jednak większość stanów w USA wprowadziła przepisy dotyczące wspomaganego samobójstwa, które wyraźnie wskazują, że czyn ten jest przestępstwem lub kryminalizuje wspomagane samobójstwo na mocy prawa zwyczajowego.