Jakie są rodzaje technologii dowodowych?

Fizyczne dowody zebrane na miejscu zbrodni mogą dostarczyć śledczym bezcennych wskazówek. Technologia dowodowa pomaga zapewnić, że każdy typ jest odpowiednio udokumentowany i przeanalizowany. Śledczy i technicy mogą wykorzystać wszystko, od kamer po sprzęt do wykrywania odcisków palców, aby znaleźć drobne fragmenty materiału na miejscu zdarzenia. W laboratorium chemia, analiza biologiczna i specjalistyczne badania materiałów pozwalają naukowcom kryminalistyki ujawnić cechy dowodów.

Badacze poszukują włosów, włókien, roślin uwięzionych pod spodem samochodu oraz śladów opon lub śladów stóp w glebie. Jeśli śledczy są przeszkoleni w przeprowadzaniu dokładnego i metodycznego przeszukania miejsca przestępstwa, często mogą przedstawić solidne argumenty. Korzystanie z technologii dowodowej pomaga zachować dowody, ale nie zastępuje wyszkolonej obserwacji.

Aparat cyfrowy to kluczowa technologia dowodowa, która rejestruje niezakłóconą scenę. Ślady narzędzi w przypadkach włamań, złamane przedmioty lub punkty wejścia oraz położenie ciała mogą być udokumentowane. Kamery wideo oferują przewodnik w czasie rzeczywistym, a śledczy mogą prowadzić obserwacje dźwiękowe podczas nagrywania. Sygnatury czasowe na filmach lub zdjęciach pokazują, kiedy zostały zrobione.

Krew, płyny ustrojowe i inne płyny wymagają technologii dowodowej, która ich nie zniszczy. Śledczy i technicy zazwyczaj używają papierowych toreb na dowody do przechowywania poplamionej odzieży lub tkaniny. Torby papierowe są również używane na rękach zmarłej osoby, gdy istnieje możliwość śladów dowodowych. Plastikowe pojemniki powodują kondensację, która może zagrozić lub zniszczyć wiele rodzajów dowodów.

Alternatywne źródło światła to użyteczna technologia dowodowa, która pozwala badaczom zobaczyć ukryte odciski palców i materiał biologiczny niewidoczny gołym okiem. Często stosowany z odczynnikami chemicznymi, takimi jak luminol, wzmacnia widmo światła ultrafioletowego i powoduje fluorescencję. Próbki i zdjęcia mogą następnie pokazać, gdzie mogła znajdować się plama krwi. Luminol niszczy śladowe dowody i jest używany tylko wtedy, gdy inne techniki zostały wyczerpane.

Szeroko stosowana jest również technologia dowodu odcisków palców. Wydruki są podnoszone z powierzchni za pomocą pędzli, pudrów i przezroczystej taśmy. Obrazy są następnie przesyłane do wyspecjalizowanych komputerów, które dokonują porównań ze znanymi próbkami w bazie danych drukowania. Komputer często może trafić w ciągu kilku godzin. Cyfrowa transmisja sfotografowanych lub zeskanowanych odbitek umożliwia terminowe udostępnianie wyników.
Laboratoria kryminalistyczne do badania próbek wykorzystują technologię dowodów naukowych, taką jak spektrometry masowe i chromatografy gazowe. Kawałek zwęglonego materiału z podejrzanego podpalenia można zamknąć w puszce po farbie, a powietrze wewnątrz puszki można przetestować pod kątem przyspieszaczy uwalnianych z materiału. Analiza DNA porównuje dowody biologiczne, aby sprawdzić, czy próbka biologiczna może pasować do podejrzanego. Materiały, w tym taśma klejąca, kule i farby, są testowane w laboratorium pod kątem dopasowania cech do miejsc zbrodni.