Jakie są rodzaje zastrzyków do kręgosłupa?

Istnieje kilka różnych rodzajów zastrzyków do kręgosłupa, które są wykorzystywane do różnych celów terapeutycznych i diagnostycznych. Nadtwardówkowe zastrzyki steroidowe to jeden z najczęściej podawanych rodzajów zastrzyków, stosowany terapeutycznie w leczeniu bólu kręgosłupa. Zastrzyki sprzętowe, zastrzyki do stawów SI i zastrzyki do stawów międzykręgowych są wykonywane jako zastrzyki diagnostyczne, aby określić, skąd pochodzi ból. Jeśli ból pochodzi od sprzętu, SI lub stawów międzykręgowych, kortyzon można podawać terapeutycznie w celu zmniejszenia stanu zapalnego i złagodzenia bólu.

Jeden z różnych rodzajów zastrzyków do kręgosłupa nazywa się nadtwardówkowym zastrzykiem steroidowym. Steroidowe wstrzyknięcie zewnątrzoponowe wykonuje się w przestrzeni zewnątrzoponowej, czyli przestrzeni pomiędzy osłoną ochronną rdzenia kręgowego a kością kręgosłupa. Przestrzeń ta biegnie przez całą długość kręgosłupa i jest idealna do wstrzyknięć, ponieważ lek może swobodnie poruszać się w górę iw dół kręgosłupa. Istnieją trzy różne miejsca wstrzyknięcia zewnątrzoponowego, które obejmują blokadę ogonową, transforaminal i translumbar. Obszary te wyróżniają korzenie nerwowe, do których są najbliżej.

Zastrzyk sprzętowy to kolejny z różnych rodzajów zastrzyków do kręgosłupa. Wstrzyknięcie sprzętowe polega na wstrzyknięciu lidokainy w pobliżu sprzętu w kręgosłupie, umieszczonego tam podczas operacji. Jest to rodzaj wstrzyknięcia diagnostycznego, używanego do określenia, czy sprzęt w kręgosłupie jest źródłem bólu.

Innym rodzajem zastrzyków do kręgosłupa są zastrzyki do stawów SI. Jest to inny rodzaj wstrzyknięcia diagnostycznego, stosowanego w celu ustalenia, czy źródło bólu pochodzi ze stawu krzyżowo-biodrowego (SI). Staw SI znajduje się u podstawy kręgosłupa, pomiędzy kośćmi krzyżowymi i miednicy. Jeśli ten zastrzyk ustali, że ten staw jest źródłem bólu, kortyzon można wstrzyknąć w celu złagodzenia bólu.

Zastrzyk do stawu międzykręgowego jest również jednym z różnych rodzajów zastrzyków do kręgosłupa. Ten rodzaj iniekcji stosuje się w leczeniu bólu związanego z dysfunkcją stawów międzykręgowych. Te stawy oddzielają kręgi i są przede wszystkim odpowiedzialne za elastyczność kręgosłupa. Ten zastrzyk jest stosowany jako narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne, aby potwierdzić, że ból jest powodowany przez te stawy i złagodzić ból spowodowany zwyrodnieniem stawów. Wstrzyknięcie stawu biodrowego jest uważane za blokadę nerwów, ponieważ blokuje małe nerwy łączące się ze stawami w celu określenia, który staw jest odpowiedzialny za ból.