Jakie są różne zastosowania interpunkcji?

Większość zastosowań interpunkcji ma na celu wyrażenie pewnego rodzaju znaczenia, niezależnie od otoczenia, w którym użyto interpunkcji. Na przykład w języku pisanym interpunkcja jest zwykle używana do rozszerzenia znaczenia tego, co zostało powiedziane słowami, często przez zakończenie zdania lub wyrażenie emocji. Interpunkcja może być również używana w notacjach matematycznych, często o innych znaczeniach niż w języku pisanym, chociaż takie znaczenia zaczęły się rozszerzać z zastosowań matematycznych na język pisany. Istnieją również pewne zastosowania interpunkcji poza powszechną gramatyką lub matematyką, w tym notacja w szachach i programowaniu komputerowym.

Niezależnie od tego, jakie znaki interpunkcyjne są używane i w jakich warunkach są używane, wiele zastosowań interpunkcji ma pewne cechy wspólne. Interpunkcja jest zwykle używana do wyrażenia znaczenia lub rozszerzenia tego, co jest wokół niego w pewien symboliczny sposób, pozwalając tekstowi wyjść poza to, co jest prezentowane na poziomie powierzchni. Na przykład w języku pisanym interpunkcja jest zwykle używana do przedstawiania informacji o tym, co jest wyrażone słowami. Kropka pozwala czytelnikom zrozumieć, kiedy pomysł dochodzi do końca, gdy zdanie się kończy, przecinki i średniki mogą być używane do rozbicia złożonych pomysłów, a znaki zapytania i wykrzykniki pozwalają czytelnikowi lepiej zrozumieć cel słów pisarza.

Istnieją również zastosowania interpunkcji poza językiem, zwłaszcza w matematyce. Oprócz prostych notacji, takich jak znaki plus i minus, istnieją również inne znaki interpunkcyjne, które mogą mieć znaczenie w matematyce. > i ty”, aby powiedzieć, że jest lepszy od kogoś innego.

Szereg zastosowań interpunkcji również wykroczyło poza standardowy język pisany lub zmieniony język pisany. Na przykład w notacji szachowej wykrzykniki i znaki zapytania są często używane do wskazania całkiem dobrych ruchów lub ruchów o wątpliwej skuteczności. Programowanie komputerowe wykorzystuje liczne znaki interpunkcyjne, aby wskazać różne koncepcje w określonym języku lub składni, często do oddzielania części kodu lub rozpoczynania i kończenia wiersza poleceń. Pojawienie się wiadomości tekstowych i komunikatorów rozszerzyło również zastosowanie interpunkcji w języku pisanym poprzez rozwój emotikonów i innych symboli, aby szybko wyrażać idee za pomocą środków niewerbalnych.