Jakie są różne zastosowania metafor?

Różne zastosowania metafor to wywoływanie pewnych obrazów i uczuć, wysyłanie niejawnej wiadomości oraz reprezentowanie rzeczy lub idei. Wszelkiego rodzaju pisarze zawsze używali metafor, aby nadać swojemu pisarstwu znaczenie wykraczające poza samo słowo pisane. Muzycy, politycy i inni mówcy również używają metafor, aby wzmocnić znaczenie swoich słów i często używają ich do tworzenia obrazu. Metafory są również ważną częścią codziennego życia, ponieważ ludzie polegają na metaforach, aby opisać i zrozumieć otaczający ich świat.

Odkąd istniały literatura i poezja, pisarze używali metafor do malowania obrazów dla swoich czytelników. Takie użycie metafor wywołuje w czytelniku emocje i tworzy obraz wykraczający poza dosłowne znaczenie słów. Na przykład człowiek opisany jako pies przywołuje zupełnie inny obraz niż ten opisany jako byk. Rozważając użycie metafor, większość ludzi prawdopodobnie najpierw myśli o słowie pisanym, ponieważ poeci i autorzy są dobrze znani z używania kolorowych metafor do tworzenia sceny dla swoich czytelników.

Jednym z bardziej subtelnych zastosowań metafor jest przesłanie implikowanej wiadomości lub stworzenie osoby za pomocą słów. Jest to bardziej powszechne w przypadku słów mówionych, takich jak kampania polityków, mówca publiczny wygłasza przemówienie lub muzyk śpiewa piosenkę. Słowa, które wybiorą ci ludzie, ostatecznie prześlą wiadomość do ich odbiorców. Przykładem może być polityk, który nazywa siebie „ręką sprawiedliwości” lub obiecuje „oczyścić” miasto. Ta sama zasada jest również stosowana w marketingu i reklamie do budowania wizerunku marki, do której ludzie będą się odnosić i którą zapamiętają.

W pewnym sensie wszystkie słowa są metaforami obiektów, które reprezentują w prawdziwym życiu, a kilka zastosowań metafor dotyczy języka codziennego, którego większość ludzi nigdy nie rozpoznaje jako metafor. Wiele popularnych zwrotów i kolokwializmów to tak naprawdę metafory, które są często używane do wyrażania idei. Obecność technologii wymusiła użycie symbolicznych metafor dla rzeczy w cyberświecie, aby wydawały się one bardziej istotne dla ogółu społeczeństwa. Przykładami tego są „foldery” i „pulpit” na komputerze osobistym lub „koszyk” w sklepie internetowym. Przypisanie czegoś namacalnego do niematerialnego pomysłu umieszcza go w kontekście, który jest łatwiejszy do odniesienia.