Jakie są skutki uboczne antybiotyków dożylnych?

Dożylne (IV) podawanie antybiotyków jest szybkim i skutecznym sposobem osiągnięcia ogólnoustrojowego poziomu terapeutycznego leku, zwykle odpowiedniego do skutecznego zwalczania infekcji. Umieszczone w małych woreczkach dożylnych, znanych jako piggybacks, antybiotyki dożylne są podawane przez dodatkowy zestaw rurek podłączony do linii podawania płynu dożylnego lub bezpośrednio do założonego na stałe cewnika dożylnego. Ta forma antybiotyków, niezależnie od tego, czy jest podawana pacjentom szpitalnym, czy — coraz częściej — pacjentom leczonym w domu, którzy wracają do zdrowia w warunkach ambulatoryjnych, ma większy potencjał zarówno w zakresie działań niepożądanych, jak i powikłań, co wynika z ich szybkiego wlewu, rodzajów stosowanych antybiotyków i ogólnego zdrowie pacjenta. Skutki uboczne mogą obejmować nudności, wysypki, swędzenie, biegunkę i infekcje drożdżakowe.

Jako klasa leków, antybiotyki na ogół mają stosunkowo wysoką częstość występowania działań niepożądanych w populacji. Jedną z najczęstszych jest reakcja alergiczna, która może prowadzić do swędzenia i pokrzywki, a nawet potencjalnie śmiertelnego epizodu wstrząsu anafilaktycznego, charakteryzującego się obrzękiem dróg oddechowych pacjenta i niemożnością oddychania. Reakcje alergiczne mogą wystąpić, gdy pacjent po raz pierwszy przyjmuje dany lek lub mogą rozwinąć się po wielokrotnych, niepowodujących powikłań ekspozycjach lub podaniach. Szybkie i ogólnoustrojowe podawanie antybiotyków dożylnych oznacza, że ​​alergiczne skutki uboczne mogą wystąpić bardzo szybko i mieć poważne konsekwencje.

Większość skutków ubocznych antybiotyków ma związek z ich wpływem na układy organizmu, na które nie ma wpływu ukierunkowana infekcja. Niestety, leki te nie potrafią odróżnić „dobrych” zarazków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego (GI) od „złych” zarazków, które powodują chorobę pacjenta. W rezultacie powszechne skutki uboczne antybiotyków podawanych dożylnie obejmują zaburzenia żołądkowo-jelitowe, biegunkę, infekcje drożdżakowe i infekcje drożdżakowe jamy ustnej, znane jako pleśniawki. Skutki uboczne różnią się również w zależności od rodziny klasyfikacji antybiotyków, chociaż niektóre są specyficzne dla poszczególnych leków. Wiadomo, że antybiotyki z rodziny tetracyklin – w tym tetracyklina, doksycyklina i minocyklina – powodują oparzenia słoneczne przy minimalnej ekspozycji na słońce.

Antybiotyki dożylne mają większy potencjał powikłań niż te podawane doustnie. Miejsce wprowadzenia kaniuli IV stwarza większą szansę na miejscową lub ogólnoustrojową infekcję z powodu przerwania bariery skórnej. Może rozwinąć się zapalenie żył lub podrażnienie żyły użytej do podania dożylnego. Niektóre antybiotyki mogą również powodować zapalenie tkanki łącznej, jeśli lek dostanie się i podrażni otaczającą tkankę.