Kim jest psychometryk?

Psychometryk mierzy i analizuje cechy osobowości, inteligencję, predyspozycje i opinie. Zajmuje się również badaniem wykonalności procedur testowych, analizowaniem wyników oraz opracowywaniem nowych i ulepszonych technik i podejść testowych. Psychometrycy są czasami także psychologami, ale często są również zatrudnieni w dziedzinie rozwoju edukacyjnego lub zasobów ludzkich.

Najwcześniejsze testy psychometryczne koncentrowały się na pomiarze ludzkiej inteligencji i były powszechnie znane jako testy IQ. Od tego czasu psychometrycy rozszerzyli obszar testowania, aby ocenić poziomy osiągnięć akademickich, cechy osobowości i opinie. Wraz z rozwojem technologii wiele testów jest przeprowadzanych i ocenianych online. Psychometrycy mogą używać ustalonych testów w swoich ocenach lub opracowywać niestandardowe oceny dla firm, które chcą ocenić określone cechy lub odkryć określone typy postaci.

Psychometryk może bezpośrednio administrować testami, analizować wyniki i konsultować się z klientami na temat implikacji danych. Praca może wiązać się z przeglądem materiałów testowych i procedur oraz rekomendowaniem ulepszeń i poprawek. Psychometrycy regularnie wymieniają się doświadczeniami i pomysłami w celu ulepszenia technik oceny i procedur analitycznych.

Na tym stanowisku na ogół wymagany jest stopień magistra lub doktora; dyplom może koncentrować się na psychometrii, ale akceptowalne stopnie obejmują również statystykę, psychologię edukacyjną, pomiar edukacji lub pomiar psychologiczny, najlepiej z koncentracją na analizie ilościowej lub modelowaniu statystycznym. Dodatkowe szkolenie lub doświadczenie może być wymagane w określonych branżach, które oceniają i certyfikują pracowników do specjalistycznych prac wymagających wysoce rozwiniętych cech osobowości, takich jak wytrzymałość, zdolność adaptacji lub hart ducha.

Oprócz formalnej edukacji, odnoszący sukcesy psychometryk musi posiadać wyjątkowe umiejętności komunikacyjne. Budowanie zaufania z podmiotami testowymi o szerokiej gamie osobowości i środowisk jest niezbędne do dokładnego testowania i analizy. Pożądany jest dobry kontakt z kolegami i współpracownikami z branży, ponieważ korzystna jest otwarta wymiana pomysłów dotyczących postępów i zmian w nauce. Psychometrycy również często pracują w zespołach w środowiskach testowych i współpracują przy projektach z zakresu nauk społecznych i badawczych.

Ponieważ psychometria jest dziedziną stale rozwijającą się, umiejętności badawcze psychometryka muszą być ostre i dokładne. Ponadto do osiągnięcia sukcesu niezbędne są umiejętności planowania i wdrażania projektów, a biegłość w sprawozdawczości matematycznej i statystycznej jest dodatkowym atutem. Regularnie wymagane są szczegółowe raporty dotyczące tematów, metodologii i wyników testów, co wymaga dobrej znajomości komunikacji pisemnej.

Psychometrycy odgrywają ważną rolę w badaniu i analizie ludzkiego zachowania. Ich odkrycia pomagają firmom zatrudniać osoby, które najlepiej nadają się na określone stanowiska. Potencjalni pracownicy mogą skorzystać z testów, które pokazują, w jakich środowiskach najlepiej prezentują się ich umiejętności. Ponieważ coraz więcej firm i branż stosuje psychometrię w swoich działaniach związanych z zasobami ludzkimi, rośnie potencjał zwiększenia produktywności i szczęśliwszych pracodawców i pracowników.