Kto więcej śpi: bezrobotni czy pracujący?

Bezrobotni śpią dłużej niż osoby zatrudnione — około 9 godzin 20 minut dziennie, w porównaniu z około 8 godzinami 20 minut dla osób zatrudnionych. Osoby bezrobotne lub emeryci również spędzają więcej czasu na oglądaniu telewizji niż osoby zatrudnione – około 225 minut dziennie – co zajmuje około jednej czwartej ich czasu na jawie.

Więcej faktów na temat zatrudnienia i snu:

Bezrobotni również spędzają bardzo mało czasu na ćwiczeniach każdego dnia, przy czym przeciętny bezrobotny spędza na ćwiczeniach nieco więcej niż 20 minut dziennie.
Wbrew oczekiwaniom ekonomistów, bezrobotni nie wydają się spędzać więcej czasu na takich rzeczach jak gotowanie czy prace domowe. W rzeczywistości czas spędzony w kuchni lub na pracach w gospodarstwie w rzeczywistości spadł nieznacznie do około 108 minut dziennie wśród bezrobotnych.
Od 2010 r. prawie jedna czwarta bezrobotnych spędzała 30 minut lub mniej dziennie na szukaniu pracy. Kolejna jedna czwarta spędzała co najmniej cztery godziny dziennie na szukaniu pracy, a reszta przypadała gdzieś pomiędzy.