Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο;

Με βάση το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), η πλουσιότερη χώρα είναι το Λιχτενστάιν, μια μικρή χώρα που βρίσκεται ανατολικά της Ελβετίας και βόρεια της Αυστρίας. Το ΑΕΠ είναι μια μέτρηση της οικονομίας μιας χώρας, με βάση την αγοραία αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται ή παρέχονται σε περίοδο ενός έτους. Το 2007, ο κατά κεφαλήν πλούτος στο Λιχτενστάιν ήταν περίπου 122,100 διεθνή δολάρια. Αυτό είναι περίπου 600 φορές περισσότερα χρήματα ανά άτομο από τη Ζιμπάμπουε.

Περισσότερα διασκεδαστικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε:

Το Κατάρ, στη Μέση Ανατολή, έρχεται στη δεύτερη θέση με 121,400 διεθνή δολάρια κατά κεφαλήν.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η όγδοη πλουσιότερη χώρα, με 46,400 διεθνή δολάρια κατά κεφαλήν.
Το Λιχτενστάιν έχει πληθυσμό 35,000 κατοίκους. Έχει περισσότερες εγγεγραμμένες εταιρείες από πολίτες — περισσότερες από 70,000 εταιρείες έχουν εγγεγραμμένα γραφεία στο Λιχτενστάιν.
Το Λιχτενστάιν παράγει περισσότερα περιβλήματα λουκάνικων και ψεύτικα δόντια από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.
Το 100% του πληθυσμού του Λιχτενστάιν ηλικίας άνω των 10 ετών μπορεί να διαβάσει.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 99% του πληθυσμού άνω των 15 ετών μπορεί να διαβάσει.
Περίπου το 89% του πληθυσμού άνω των 15 ετών μπορεί να διαβάσει στο Κατάρ.