Ποια είναι τα καθήκοντα του Κογκρέσου;

Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελείται από τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το Σύνταγμα των ΗΠΑ καθορίζει τις ευθύνες και τα καθήκοντα του Κογκρέσου. Το Κογκρέσο είναι ο νομοθετικός κλάδος της κυβέρνησης και τα πολλά καθήκοντά του περιλαμβάνουν την κήρυξη πολέμου, τη δημιουργία και την αλλαγή νόμων και τη θέσπιση ετήσιου προϋπολογισμού για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ έχει 435 μέλη και η Γερουσία των ΗΠΑ 100 μέλη. Αν και το Κογκρέσο είναι μια συλλογική μονάδα, η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία έχουν το καθένα αρκετά αποκλειστικά καθήκοντα. Η Γερουσία είναι υπεύθυνη για την επικύρωση των συνθηκών και την επιβεβαίωση ατόμων που έχουν διοριστεί από τον Πρόεδρο, και η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει το καθήκον να κατηγορεί ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, να εισάγει λογαριασμούς εσόδων και να εκλέγει Πρόεδρο σε περίπτωση ισοψηφίας στο εκλογικό κολέγιο.

Μαζί, τα δύο σώματα του Κογκρέσου εργάζονται για τη θέσπιση και την ψήφιση ομοσπονδιακών νόμων. Τα νομοσχέδια εισάγονται στο Κογκρέσο, όπου εξετάζονται από επιτροπές και ενδέχεται να τροποποιηθούν. Εάν ένα νομοσχέδιο περάσει από την επιτροπή, φέρεται στο βήμα του Κογκρέσου και ψηφίζεται. Ένα νομοσχέδιο πρέπει να περάσει από ψηφοφορία και στα δύο Σώματα προτού σταλεί στον Πρόεδρο, ώστε να μπορέσει να υπογραφεί σε νόμο.

Άλλα καθήκοντα του Κογκρέσου περιλαμβάνουν την κατάρτιση του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού. Αυτό γίνεται με το πέρασμα και τη συλλογή φόρων από πολίτες των ΗΠΑ. Τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται μέσω της φορολογίας εγγράφονται στον προϋπολογισμό με τη διάθεση χρημάτων για βασικούς κρατικούς φορείς και υπηρεσίες. Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειμμα μεταξύ των χρημάτων που εισάγονται από τους φόρους και του ποσού των χρημάτων που απαιτούνται για τη διοίκηση της κυβέρνησης, ένα από τα καθήκοντα του Κογκρέσου περιλαμβάνει την εξουσιοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να δανειστεί χρήματα.

Ως ένας από τους τρεις κλάδους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, τα καθήκοντα του Κογκρέσου περιλαμβάνουν επίσης την παροχή κυβερνητικής εποπτείας για να διασφαλιστεί ότι κανένας κλάδος της κυβέρνησης δεν κάνει κατάχρηση εξουσίας. Αυτό επιτυγχάνεται με μέσα όπως η παράκαμψη ενός προεδρικού βέτο ενός νομοσχεδίου με υπερψήφιση από τα δύο τρίτα των μελών κάθε βουλής. Το Κογκρέσο έχει επίσης το καθήκον να κηρύξει πόλεμο μετά από ψηφοφορία, εμποδίζοντας τον Πρόεδρο να έχει την αποκλειστική εξουσία να το κάνει. Τα καθήκοντα του Κογκρέσου σχεδιάστηκαν από τους προπάτορες της Αμερικής για να διασφαλίσουν ότι και τα τρία σκέλη της αμερικανικής κυβέρνησης είναι ισορροπημένα και ίσα.