Ce sunt stările materiei?

Stările materiei sunt diferitele forme fizice pe care le poate atinge materia în funcție de configurația sa moleculară. Cele trei stări clasice – solid, lichid și gaz – sunt ușor de observat pe Pământ și pot trece de la una la alta. Dintre stările neclasice ale materiei, plasma este cea mai abundentă, reprezentând un procent mare din materia barionică din universul cunoscut. Alte stări non-clasice pot avea asemănări puternice cu cele clasice, necesită condiții de mediu specifice sau pot exista în primul rând în teorie. Condensul Bose-Einstein, una dintre cele mai timpurii stări teoretice confirmate, este larg acceptată ca a cincea stare primară a materiei, după cele trei clasice și plasmă.

Starea materiei unui obiect depinde în mare măsură de puterea și caracterul forțelor sale intermoleculare. În solide, de exemplu, forțele sunt suficient de puternice pentru a împacheta particulele strâns, permițând vibrația ca singura lor formă de mișcare. Ca rezultat, solidele sunt capabile să obțină forme și volume definite. Lichidele, pe de altă parte, au forțe intermoleculare mai slabe care trag particulele împreună. Lichidele nu au o formă definită; își urmează forma recipientelor și umplu atât spațiu cât le permite volumele. Forțele intermoleculare ale gazelor sunt chiar mai slabe decât lichidele, rezultând o formă care tinde să se extindă în întregul recipient, indiferent de volumul gazelor.

Cele trei stări clasice ale materiei pot trece de la una la alta cu ajutorul căldurii și presiunii. Procesul prin care solidele devin lichide este cunoscut sub numele de topire, în timp ce inversul este cunoscut sub numele de înghețare sau solidificare. Acest lucru este adesea ilustrat cu apă – în stare lichidă, apa poate fi înghețată în gheață, un solid, care ulterior poate fi topit înapoi în apă lichidă. Cu suficientă căldură și presiune, lichidele pot deveni gaze printr-un proces cunoscut sub numele de vaporizare; al cărui revers este cunoscut sub numele de condensare. Solidele pot trece direct în gaze prin sublimare, în timp ce gazele pot deveni solide prin depunere.

Deși stările clasice ale materiei sunt observate în mod obișnuit pe Pământ, plasma formează cea mai mare parte a materiei din stele. Plasma este un gaz ionizat care, spre deosebire de starea clasică, generează curenți electromagnetici. Condensurile Bose-Einstein, numite după Satyendra Nath Bose și Albert Einstein, sunt gaze răcite până la un punct în care particulele încetează să acționeze independent, rezultând o stare cuantică singulară, fără frecare. În afara acestor cinci stări principale ale materiei, oamenii de știință teoretizează despre multe altele, cum ar fi materia ciudată și întunecată. Paharele și cristalele lichide, printre altele, sunt considerate suficient de diferite de cele cinci pentru a fi clasificate ca stări non-clasice ale materiei în privința lor.