Τι είναι η Nubia;

Η Νουβία είναι μια περιοχή της Αφρικής που βρίσκεται στα σημερινά έθνη της Αιγύπτου και του Σουδάν. Αν και η Νούβια δεν είναι πλέον μια ανεξάρτητη περιοχή, πολλοί από τους ανθρώπους που ζουν εκεί εξακολουθούν να θεωρούν τους εαυτούς τους Νούβιους και ορισμένοι μπορούν να αναζητήσουν την κληρονομιά τους σε αιώνες αφρικανικής ιστορίας. Οι επισκέπτες αυτής της περιοχής σήμερα μπορούν να δουν μια σειρά από αρχαίους αρχαιολογικούς χώρους και να επισκεφθούν μουσεία με πολιτιστικά αντικείμενα της Νουβίας.

Οι άνθρωποι ζουν στη Νουβία για χιλιάδες χρόνια, και η περιοχή πιθανότατα φιλοξενεί κάποια από την παλαιότερη πολιτιστική ιστορία της Αφρικής. Η Νουβία εκτείνεται από το Ασουάν στη Νότια Αίγυπτο έως το Χαρτούμ στο Βόρειο Σουδάν, που εκτείνεται κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού Νείλου. Οι άνθρωποι που θεωρούν τους εαυτούς τους Νουβιανούς μιλούν γλώσσες της οικογένειας των Νουβικών γλωσσών και έχει γίνει προσπάθεια να διατηρηθούν αυτές οι γλώσσες, μαζί με τον Νουβιανό πολιτισμό γενικότερα.

Η ιστορία αυτής της περιοχής είναι εξαιρετικά περίπλοκη και μακρά. Κάποια στιγμή, η Νουβία κυριαρχήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την αιγυπτιακή κοινωνία, αν και τα πράγματα άλλαξαν κατά τον 8ο αιώνα π.Χ., όταν οι Νούβιοι κατάφεραν να κατακτήσουν την Αίγυπτο και να κυβερνήσουν για περίπου 100 χρόνια προτού εκδιώξουν. Ήδη από τον τρίτο αιώνα μ.Χ., οι Νούβιοι εισήχθησαν στον Χριστιανισμό και ένα ισχυρό χριστιανικό βασίλειο αναπτύχθηκε στις περιοχές πριν κατακτηθεί από τους Μουσουλμάνους.

Σήμερα, η Νούβια είναι πλούσια πολιτιστικά, με την κληρονομιά χιλιάδων χρόνων ιστορίας, και πολλοί άνθρωποι της Νούβιας είναι δικαίως περήφανοι για την κληρονομιά τους. Αν και η Νουβία έχει χωριστεί σε βασίλεια και περιοχές διαφορετικών μεγεθών κατά τη διάρκεια της ιστορίας της, ο λαός της Νούβιας έχει καταφέρει ακόμα να διατηρήσει μια συλλογική ταυτότητα, παρατηρώντας τις δικές του πολιτιστικές πρακτικές, μιλώντας τις δικές τους γλώσσες και διατηρώντας την ιστορία τους.

Η κατασκευή του φράγματος του Ασουάν αντιπροσώπευε ένα σημαντικό πλήγμα για τους κατοίκους της περιοχής, με πολλούς Αιγύπτιους Νούβιους να εγκατασταθούν στο Σουδάν για να ανοίξουν τη θέση τους στη λίμνη Νάσερ, το μεγάλο όγκο νερού που σχηματίστηκε πίσω από το φράγμα. Η πλημμύρα της Νουβίας είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή ορισμένων αρχαίων πολιτιστικών αντικειμένων που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και ο εκτοπισμός του λαού της Νουβίας αντιπροσώπευε μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο ζωής τους. Στην ίδια την Αίγυπτο, οι Νούβιοι αντιμετωπίζονται συχνά ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και αγωνίζονται για δικαιώματα και πρόσβαση σε υπηρεσίες, ενώ η μεταχείρισή τους στο Σουδάν τείνει να είναι πιο ευνοϊκή.