Τι είναι μια γεννήτρια επαγωγής;

Μια γεννήτρια επαγωγής, που ονομάζεται επίσης ασύγχρονη γεννήτρια, είναι ένας τύπος ηλεκτρικής γεννήτριας εναλλασσόμενου ρεύματος. Ο ρότορας της γεννήτριας τοποθετείται μέσα σε ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο και στη συνέχεια ο ρότορας περιστρέφεται από μια εξωτερική πηγή μηχανικής ενέργειας έτσι ώστε να περιστρέφεται πιο γρήγορα από το μαγνητικό πεδίο. Ο περιστρεφόμενος άξονας αρχίζει να σέρνει το μαγνητικό πεδίο προς τα εμπρός, στέλνοντας ηλεκτρισμό που ρέει στα πηνία της γεννήτριας. Οι επαγωγικές γεννήτριες είναι λιγότερο περίπλοκες και πιο ανθεκτικές από άλλες μορφές γεννητριών και μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν αποτελεσματικά ισχύ εάν αλλάξει η ταχύτητα του ρότορα τους. Μια γεννήτρια επαγωγής χρειάζεται μια εξωτερική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για να δημιουργήσει το περιστρεφόμενο μαγνητικό της πεδίο και να αρχίσει να λειτουργεί, αλλά μόλις αρχίσει να παράγει ισχύ μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί μόνη της, υπό την προϋπόθεση ότι έχει μια πηγή μηχανικής ενέργειας.

Οι επαγωγικές γεννήτριες χρησιμοποιούνται συνήθως σε ανεμογεννήτριες, οι οποίες χρησιμοποιούν τον άνεμο για να παρέχουν τη μηχανική ενέργεια για την κίνηση του ρότορα της γεννήτριας. Η ικανότητα της γεννήτριας να λειτουργεί σε διάφορες ταχύτητες επιτρέπει στον στρόβιλο να παραμένει σε λειτουργία σε διαφορετικές συνθήκες ανέμου. Οι μικρές πηγές υδροηλεκτρικής ενέργειας, που μερικές φορές ονομάζονται μικρο-υδρογεννήτριες, χρησιμοποιούν επίσης γεννήτριες επαγωγής. Αυτές οι γεννήτριες είναι εξοπλισμένες με μια συσκευή που ονομάζεται ελεγκτής γεννήτριας επαγωγής, η οποία αποτρέπει τη φθορά της γεννήτριας επαγωγής και της επιτρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί κατά τις διακυμάνσεις της ροής του νερού. Λόγω της απλότητας του σχεδιασμού τους, πολύ μικρές επαγωγικές γεννήτριες ικανές να τροφοδοτούν οικιακές συσκευές μπορούν να κατασκευαστούν με άμεσα διαθέσιμα εξαρτήματα, όπως οι κινητήρες των πλυντηρίων ρούχων.

Οι ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούν συχνά ένα σχέδιο που ονομάζεται γεννήτρια επαγωγής διπλής τροφοδοσίας, στην οποία οι περιελίξεις του δρομέα συνδέονται με έναν μετατροπέα ηλεκτρονικών που μπορεί να εισάγει ή να εξάγει άεργο ισχύ προς ή από τη γεννήτρια ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτό επιτρέπει στη γεννήτρια να παραμένει συγχρονισμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τις διακυμάνσεις της ταχύτητας του ανέμου. Κάνει επίσης το σύστημα ισχύος στο σύνολό του πιο σταθερό, επιτρέποντας στις ανεμογεννήτριες να συνεχίσουν να λειτουργούν και να παρέχουν ισχύ στο δίκτυο αδιάκοπα σε περίπτωση πτώσης τάσης στο δίκτυο, μια δυνατότητα που ονομάζεται διέλευση χαμηλής τάσης.

Οι επαγωγικές γεννήτριες διακρίνονται από τις σύγχρονες γεννήτριες, στις οποίες ο ρότορας και το μαγνητικό πεδίο περιστρέφονται με τον ίδιο ρυθμό. Οι σύγχρονες γεννήτριες μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια πιο αποτελεσματικά από τις επαγωγικές γεννήτριες, αλλά πρέπει να τροφοδοτούνται με σταθερό ρυθμό. Οι βασικές αρχές της γεννήτριας επαγωγής μπορούν να εφαρμοστούν αντίστροφα για να δημιουργηθεί ένας επαγωγικός κινητήρας, στον οποίο ο ρότορας είναι φτιαγμένος να περιστρέφεται πιο αργά από το μαγνητικό πεδίο προκειμένου να μετατρέψει την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική ενέργεια.