Τι είναι ο αγωγός εξάτμισης;

Ένας αγωγός εξαγωγής είναι ένας σωλήνας για τη διοχέτευση των καυσαερίων μακριά από μια περιοχή εργασίας ή το εσωτερικό ενός κτιρίου. Η εξάτμιση μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς εάν δεν αερίζεται επαρκώς και μπορεί επίσης να θέσει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, καθώς μπορεί να μεταφέρει αναθυμιάσεις και σωματίδια που θα ήταν επικίνδυνα να εισπνεύσουν. Οι αγωγοί εξάτμισης είναι σημαντικά χαρακτηριστικά ασφαλείας και συνήθως απαιτούνται σύμφωνα με τον οικοδομικό κώδικα. Πολλά καταστήματα υλικού και οικιακών προμηθειών φέρουν αγωγούς εξάτμισης και εξαρτήματα, και συνήθως είναι πολύ εύκολο να εγκατασταθούν.

Ο αγωγός εξάτμισης έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται είτε με απαγωγέα καπνού είτε με έξοδο εξάτμισης. Οι απορροφητήρες καπνού παγιδεύουν τις αναθυμιάσεις που αναδύονται από έναν χώρο εργασίας όπως ένα τραπέζι όπου οι άνθρωποι εργάζονται με κόλλα και βερνίκια και συχνά περιλαμβάνουν έναν ανεμιστήρα για να τραβήξει τις αναθυμιάσεις πάνω και μακριά, εμποδίζοντάς τους να τις αφήσουν στο δωμάτιο. Οι έξοδοι εξάτμισης είναι τοποθετημένες στο πίσω μέρος συσκευών όπως στεγνωτήρια ρούχων. Οι σωληνώσεις τρέχουν από την κουκούλα ή την έξοδο μέσω ενός τοίχου προς τα έξω, όπου μια άλλη κουκούλα εμποδίζει την είσοδο νερού στις σωληνώσεις και παρέχει μια τακτοποιημένη και καθαρή εμφάνιση.

Στην ιδανική περίπτωση, ο σωλήνας για έναν αγωγό εξαγωγής θα πρέπει να τρέχει ευθεία, για να περιοριστεί η παρεμβολή στην ελεύθερη ροή αέρα μέσω του αγωγού. Εάν χρειάζεται να λυγίσει, οι κάμψεις θα πρέπει να είναι απαλές και όχι αιχμηρές και οι σωληνώσεις θα πρέπει να είναι τοποθετημένες ώστε να ελαχιστοποιείται ο αριθμός των στροφών που απαιτούνται. Ορισμένοι αγωγοί εξάτμισης είναι κατασκευασμένοι με εύκαμπτες σωληνώσεις, επιτρέποντας στους ανθρώπους να κάνουν πράγματα όπως να τραβήξουν ένα στεγνωτήριο από τον τοίχο για καθαρισμό και σέρβις χωρίς να αποσυνδέσουν τον αγωγό. Άλλα είναι άκαμπτα.

Τα μέταλλα προτιμώνται συνήθως για τις σωληνώσεις που χρησιμοποιούνται σε έναν αγωγό εξάτμισης. Το μέταλλο είναι λιγότερο πιθανό να πιάσει φωτιά και όταν περιβάλλεται από μόνωση, θα είναι κακός αγωγός της θερμότητας, περιορίζοντας τις πιθανότητες μεταφοράς θερμότητας στη γύρω δομή. Αυτό μειώνει τους κινδύνους πυρκαγιάς που προκαλούνται από καταστάσεις όπως η τήξη της μόνωσης στην ηλεκτρική καλωδίωση και η πρόκληση βραχυκυκλώματος. Εάν χρησιμοποιείται πλαστικό, θα πρέπει να αξιολογηθεί για την προβλεπόμενη εφαρμογή. Είναι επίσης σημαντικό να εγκαταστήσετε την εξωτερική κουκούλα στο ίδιο επίπεδο με τον τοίχο, έτσι ώστε το νερό να μην μπορεί να ρέει πίσω της και να καταστρέψει τα πλαϊνά ή να στάζει στους τοίχους.

Η τοποθέτηση ενός αγωγού εξαγωγής απαιτεί την εύρεση ενός χώρου μεταξύ των δοκών, εάν ο αγωγός είναι μικρός, ή η συνεργασία με έναν εργολάβο για να κόψει μια τρύπα παρέχοντας παράλληλα επαρκή στήριξη στις γύρω δοκούς. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να κόβουν τις δοκούς χωρίς να προετοιμαστούν εκ των προτέρων προσθέτοντας άλλα δομικά στηρίγματα, καθώς αυτό μπορεί να διαταράξει τη δομική ακεραιότητα του κτιρίου.