Τι είναι το χαμηλό κόστος ευκαιρίας;

Το κόστος ευκαιρίας γενικά έχει να κάνει με το ποσό του κόστους που συνεπάγεται η λήψη κάποιου είδους οικονομικής απόφασης. Το κόστος ευκαιρίας μπορεί να είναι κάπως υψηλό, υποδεικνύοντας ότι είναι απαραίτητο να εγκαταλείψετε ή να εγκαταλείψετε ένα σημαντικό ποσό πόρων για να εκμεταλλευτείτε μια δεδομένη ευκαιρία. Με χαμηλό κόστος ευκαιρίας, το άτομο πρέπει να εγκαταλείψει ή να εγκαταλείψει πολύ λίγους πόρους για να εκμεταλλευτεί μια ευκαιρία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μέτρηση χαμηλού ή υψηλού κόστους ευκαιρίας απαιτεί προσεκτικό έλεγχο της κατάστασης του ατόμου που εμπλέκεται και τι είδους πιθανότητες ή πόρους πρέπει να αποφευχθούν για να προχωρήσουμε με μια συγκεκριμένη ευκαιρία.

Ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να καταλάβετε τι συνιστά χαμηλό κόστος ευκαιρίας είναι να λάβετε υπόψη ένα άτομο που έχει την ευκαιρία να εργαστεί ως άτομο μετοχών σε ένα σούπερ μάρκετ. Εάν αυτό το άτομο δεν διαθέτει κατάρτιση για κάποιο είδος εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και δεν έχει επί του παρόντος άλλες προοπτικές εργασίας, τότε η επιλογή να διεκδικήσει αυτή την ευκαιρία δεν θα απαιτήσει προηγούμενες άλλες πιθανότητες απασχόλησης που θα ήταν πιο κερδοφόρες. Αυτό θα αποτελεί χαμηλό κόστος ευκαιρίας, υποδεικνύοντας ότι το άτομο μπορεί να απολαύσει τα οφέλη της νέας εργασίας χωρίς να χάσει πραγματικά πολλά.

Ταυτόχρονα, εάν το άτομο στο οποίο προσφέρεται η θέση μετοχής στο σούπερ μάρκετ έχει πτυχίο και αναζητά ενεργά μια θέση που να είναι σχετική με αυτόν τον βαθμό, έχει περισσότερα να χάσει. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν το πρόγραμμα εργασίας στο σούπερ μάρκετ αποκλείει τη δυνατότητα επιθετικής άσκησης θέσεων που θα πληρώσουν περισσότερα και θα ταιριάζουν στις δεξιότητες του ατόμου. Εδώ, το κόστος ευκαιρίας είναι υψηλό, αφού το άτομο πρέπει να εγκαταλείψει τις πιθανές ευκαιρίες για να εξασφαλίσει μια δουλειά που θα πληρώσει περισσότερα και τελικά θα οδηγήσει σε καριέρα.

Το χαμηλό κόστος ευκαιρίας μπορεί να σχετίζεται με σχεδόν κάθε τύπο οικονομικής απόφασης. Οι επενδυτές μπορούν να σταθμίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επένδυσης σε μία ασφάλεια έναντι μιας άλλης, βάσει των όσων πρέπει να διαγραφούν για να κερδίσουν τις επιθυμητές αποδόσεις από το επιλεγμένο περιουσιακό στοιχείο. Εάν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την ασφάλεια που επιλέγεται, αυτό σημαίνει ότι ο επενδυτής αναλαμβάνει πιθανώς υψηλό κόστος ευκαιρίας, καθώς θα μπορούσε να έχει κερδίσει χρήματα με συνέπεια επενδύοντας σε περιουσιακά στοιχεία με μικρότερη μεταβλητότητα. Ταυτόχρονα, ένας επενδυτής που πηγαίνει με πιο συντηρητικές επενδύσεις είναι πιθανό να αναλαμβάνει ένα χαμηλό κόστος ευκαιρίας, καθώς η προσπάθεια ενέχει μικρότερο κίνδυνο και είναι πιθανό να παράγει κάπως συνεπείς αποδόσεις όσο διατηρούνται αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

Η εκτίμηση του κόστους ευκαιρίας μπορεί να επηρεάσει κάθε είδους αποφάσεις. Η απόφαση να παρακολουθήσετε κολέγιο αντί να πάτε απευθείας στο εργατικό δυναμικό σημαίνει προηγούμενο εισόδημα τώρα εν αναμονή ότι θα μπορείτε να κερδίσετε περισσότερα χρήματα μετά την αποφοίτησή σας. Ακόμη και κάτι τόσο απλό όπως το να αποφασίσετε ποια λαχανικά θα καλλιεργήσετε σε έναν κήπο θα περιλαμβάνει τη στάθμιση των οφελών και των υποχρεώσεων της επιλογής ενός λαχανικού έναντι ενός άλλου, ειδικά όσον αφορά το τι αναμένεται ως αποτέλεσμα του εγχειρήματος. Δεδομένου ότι τόσες πολλές μεταβλητές μπορεί να επηρεάσουν τις αποφάσεις, είναι συνήθως απαραίτητο για το άτομο να καθορίσει εάν μια δεδομένη απόφαση αποτελεί χαμηλό κόστος ευκαιρίας ή υψηλή.

SmartAsset.