Γιατί ορισμένες χώρες έχουν και Πρόεδρο και Πρωθυπουργό;

Υπάρχουν πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο όπου η δομή της κυβέρνησης απαιτεί την παρουσία τόσο ενός προέδρου όσο και ενός πρωθυπουργού. Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστο σε κάποιους, υπάρχουν στην πραγματικότητα μερικές εξαιρετικές εφαρμογές αυτού του τύπου ρύθμισης. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα χωρών που λειτουργούν και με τα δύο και πώς λειτουργεί η διαδικασία σε καθεμία από αυτές τις χώρες.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παρουσία τόσο προέδρου όσο και πρωθυπουργού είναι απλώς καταμερισμός εργασίας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι στη χώρα της Γαλλίας. Εντός αυτής της δομής, υπάρχουν σαφώς οριοθετημένες εξουσίες μεταξύ του πρωθυπουργού και του προέδρου που επιτρέπουν σε κάθε έναν από τους ρόλους να επικεντρωθεί σε διαφορετικές πτυχές της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, η κεντρική κυβέρνηση έχει καθορίσει τους τομείς ευθύνης και για τους δύο ρόλους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι κάθε γραφείο μπορεί να επικεντρωθεί σε ορισμένες λειτουργίες και κανένα από τα δύο δεν έχει επαρκή ισχύ για να δημιουργήσει ορισμένα από τα πολιτικά ζητήματα που ταλάνιζαν τη χώρα στο παρελθόν. Έτσι, οι δύο ρόλοι σε αυτήν την κατάσταση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα μέσο δημιουργίας αυτόματων ελέγχων και ισορροπιών στο σύστημα, εξαλείφοντας την ευκαιρία να τοποθετηθεί υπερβολική δύναμη σε ένα γραφείο.

Άλλες χώρες προσδιορίζουν ένα μείγμα πρωθυπουργών και προέδρων που ουσιαστικά κατανέμει τις ευθύνες σύμφωνα με τις γραμμές των καλών δημοσίων σχέσεων και τη σοβαρή προσοχή στη λειτουργία της κυβέρνησης. Η χώρα της Αιθιοπίας είναι ένα καλό παράδειγμα αυτού του μοντέλου ύπαρξης προέδρου και πρωθυπουργού. Ο ρόλος του προέδρου στην κυβέρνηση της Αιθιοπίας είναι αυστηρά αυτός που απαιτεί να λειτουργεί ως αρχηγός κράτους σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις. Αυτό σημαίνει πολλά ταξίδια, πολλή συναναστροφή με πολίτες τόσο της Αιθιοπίας όσο και άλλων χωρών και την εκπροσώπηση της χώρας με το βλέμμα προς την προώθησή της στα μάτια του κόσμου. Αντίθετα, ο πρωθυπουργός θεωρείται αρχηγός της κυβέρνησης και είναι υπεύθυνος να είναι μέλος του κοινοβουλίου της χώρας και υπηρετεί ως πρόεδρος. Σε αντίθεση με τον πρόεδρο, ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας κατέχει μεγάλη πολιτική εξουσία και έχει επίσης τεράστια ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία της κυβέρνησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χώρες που προβλέπουν και τα δύο με τη μορφή διακυβέρνησής τους συχνά εκλέγουν τον πρωθυπουργό, ενώ διορίζεται ο ρόλος του προέδρου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ ο πρωθυπουργός είναι εκλεγμένος αξιωματούχος, μέρος της παράδοσης είναι ο πρόεδρος να ζητά επίσημα από τον νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό να σχηματίσει κυβέρνηση εκ μέρους του αρχηγού του κράτους. Ο πρόεδρος μπορεί να διοριστεί από επιτροπή εντός της κυβέρνησης ή με πράξη του κοινοβουλίου. Ενώ η εσωτερική λειτουργία μεταξύ ενός προέδρου και ενός πρωθυπουργού μπορεί να διαφέρει κάπως από τη μια χώρα στην άλλη, ο κύριος σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα μέσο αποτελεσματικής επίβλεψης της λειτουργίας της χώρας, τόσο από την άποψη των δημοσίων σχέσεων όσο και από την πραγματική λειτουργία της η ίδια η κυβέρνηση.