Co jest neutralne na rynku akcji?

Neutralność dla rynku akcji to strategia inwestycyjna stosowana przez wiele funduszy hedgingowych w celu zapewnienia zwrotu, który jest niezależny od zmian na rynku akcji jako całości. Strategia ta polega na wykorzystywaniu długich i krótkich pozycji na akcjach w celu zmniejszenia stopnia uzależnienia od całego rynku. Korzystanie ze strategii neutralnych dla rynku akcji wymaga szczegółowej wiedzy na temat sektorów rynku akcji, strategii hedgingowych i poziomów ryzyka.

W przypadku większości strategii neutralnych na rynku akcji, fundusz hedgingowy będzie inwestować w konkretny sektor rynku. W większości przypadków fundusz nie rozłoży inwestycji na kilka branż. Fundusz hedgingowy zajmuje kilka pozycji długich i kilka pozycji krótkich w tym samym sektorze. W ten sposób fundusz hedgingowy ma nadzieję, że na portfel nie będą miały negatywnego wpływu okoliczności, które mają wpływ na całą branżę. Mamy nadzieję, że długie pozycje będą radzić sobie lepiej niż reszta sektora.

Strategia neutralna dla rynku akcji jest również wykorzystywana jako zabezpieczenie dla inwestorów w funduszu. Inwestorzy funduszy hedgingowych zazwyczaj muszą zainwestować duże kwoty kapitału, aby zaangażować się w fundusz. Ta duża inwestycja wymaga, aby zarządzający funduszami hedgingowymi wbudowali pewne zabezpieczenia dla całego portfela. Zajmując pozycje w obu kierunkach na rynku, zarządzający funduszami hedgingowymi mają nadzieję, że mogą obniżyć ogólne ryzyko dla inwestorów. Jeśli branża pójdzie w górę lub w dół, pieniądze w funduszu powinny pozostać nienaruszone.

Stosowanie strategii neutralnej dla rynku kapitałowego wiąże się ze sporym ryzykiem. Mimo że celem tej inwestycji jest zabezpieczenie przed czynnikami rynkowymi, wciąż jest miejsce na błędy. Powodzenie tej strategii zależy od zdolności zarządzającego funduszem hedgingowym do wyboru odpowiednich akcji. Zarządzający funduszem hedgingowym musi wybrać akcje, które będą osiągać lepsze wyniki niż reszta sektora.

Jeśli zarządzający funduszem hedgingowym wybierze niewłaściwe akcje dla funduszu, może to mieć niszczący wpływ na portfel. Każda strategia, która wykorzystuje techniki aktywnego zarządzania, takie jak te, jest z natury bardziej ryzykowna niż strategia zarządzania pasywnego. Inwestorzy w tego typu strategię muszą mieć apetyt na ryzyko i pokładać duże zaufanie w zarządzającym funduszem hedgingowym.