Co oznacza „cała herbata w Chinach”?

Wyrażenie „cała herbata w Chinach” jest częścią dłuższego wyrażenia, które zwykle zawiera przeczenie, na przykład: „Nie pojechałbym tam na całą herbatę w Chinach” – znaczenie tego typu wyrażenia jest takie, że mówiący nie zgodzi się na jakąś propozycję za wszelką cenę ani że żadna kwota pieniędzy lub korzyść nie zmusi go do zrobienia określonej rzeczy. Tutaj „cała herbata w Chinach” jest przedstawiana jako coś, co reprezentuje dużą ilość czegoś lub ma ogromną wartość dla mówcy.

Ogólnie mówiąc, anglojęzyczni rozumieją powyższe zdanie jako oparte na założeniu, że Chiny, jako duży kraj z kulturowym powiązaniem z herbatą, mają ogromne zapasy herbaty, która w sumie byłaby niezwykle duża i cenna. To prawda, że ​​Chiny tradycyjnie produkują duże ilości herbaty i eksportują ją za granicę. Kiedy zaczęto używać tego potocznego wyrażenia, wiele osób prawdopodobnie zrozumiało, że chińska suma podaży tego towaru będzie miała wysoką wartość na teoretycznym rynku.

Chociaż Chiny produkują dużo herbaty, niektórzy eksperci twierdzą, że wyrażenie „cała herbata w Chinach” może mieć również związek z historycznymi wydarzeniami związanymi z handlem w Chinach. W latach 1840. XIX wieku, po wojnie opiumowej, w której obcokrajowcy próbowali promować przemyt narkotyków w całych Chinach, rząd chiński podpisał traktat z Nankinu, w którym Chiny zrzekły się niektórych praw handlowych. Wśród towarów będących przedmiotem handlu, które znalazły się w wyniku tego międzynarodowego porozumienia, herbata była częścią szerszego zestawu chińskich produktów, które jako eksport stałyby się mniej opłacalne.

Wyrażenie „za całą herbatę w Chinach” nie powinno być mylone z innym powszechnie używanym w niektórych krajach anglojęzycznych: „co [x] ma wspólnego z ceną herbaty w Chinach?” Ta druga fraza, która stawia pytanie retoryczne, ma zupełnie inne znaczenie i zastosowanie. Zasadniczo informuje, że mówca uważa, że ​​proponowany temat jest w dużej mierze nieistotny dla danego tematu.

W tym drugim zdaniu „cena herbaty w Chinach” jest luźno powiązana z ideą rzeczywistego handlu towarami i teorią rynków powiązanych. Wielu ekspertów finansowych potrafi narysować granice między jedną pozornie niepowiązaną wartością finansową a drugą. Posługując się przykładem wartości chińskiej herbaty, mówcy, którzy używają tego wyrażenia, wskazują, że dwie różne idee nie są ze sobą powiązane.