Co robi Bouffon?

Bouffon to rodzaj spektaklu we francuskim teatrze, który koncentruje się na wykorzystaniu kpiny jako podstawowego elementu przedstawienia. Wykonawcy, którzy angażują się w tę szczególną teatralną ekspresję, są czasami nazywani bufonami lub błaznami. Sam termin jest w rzeczywistości wariantem starszego terminu używanego w przeszłości do opisywania stylu rozrywkowego związanego z niektórymi formami komedii.

Korzenie bouffon często sięgają rozwoju opery buffa w drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku. Jako forma muzycznej komedii, która wykorzystywała oprawę operową i ogólne style wykonawcze, bouffon w dużym stopniu opierał się na użyciu lokalnych dialektów, oprawy zawierającej elementy powszechne dla publiczności i szybkim tempie. Udany bufon w tym ustawieniu wymagał precyzyjnej dykcji, aby zapewnić szybki dialog i utrzymać wydajność w przyspieszonym tempie.

Jacquesowi Lecoqowi przypisuje się ukucie współczesnego ideału bufona. Na początku lat sześćdziesiątych Lecoq badał szeroką gamę strategii komediowych, w tym farsę, satyrę, slapstick i burleską. Włączenie elementów, które były powszechne w operze buffa do tych innych podejść komediowych, skłoniło Lecoqa do stworzenia rodzaju kpiny, która była bardzo zabawna, pełna satyry i ironii, i poruszała się w szalonym tempie, co czyniło ją idealną dla eksperymentalnego nastroju, który był obecny w wielu artystycznych wysiłkach tej dekady.

Praca bouffona obejmuje wykorzystanie wielu tych samych umiejętności i strategii, których używali artyści komediowi w całej zapisanej historii. Gryzące komentarze związane z nadwornymi błaznami w średniowieczu obecne są w twórczości bufona. Częścią spektaklu jest również szybkie tempo, często spotykane w rutynach komediowych wodewilów. Wykorzystanie codziennych scenerii i wydarzeń pomaga połączyć to komediowe podejście z widzem, ponieważ komedia wyrasta z sytuacji, z którymi mogą łatwo się identyfikować. Szerokie gesty fizyczne, a także szybki dialog w jasnych, ale szczególnych dialektach, pomagają dopełnić podstawy tego podejścia.

Są tacy, którzy uważają, że współczesny spektakl bouffon jest bardziej pochodną wielu podejść do komedii, które pojawiły się od początku XX wieku. Przyznając wpływ tych różnych szkół komediowych, zwolennicy zwracają uwagę, że bouffon wykorzystuje dziś elementy zapożyczone z innych rodzajów przedstawień w wyjątkowy sposób. To, według zwolenników tej komediowej formy sztuki, potwierdza, że ​​ta forma sztuki wyłoniła się jako specyficzna technika sama w sobie i jest zdolna do oparcia się na własnych zasługach.