Co to jest adenopatia zaotrzewnowa?

Adenopatia zaotrzewnowa odnosi się do obrzęku lub choroby węzłów chłonnych za otrzewną. Ta struktura obejmuje większość narządów jamy brzusznej i może być wykorzystana jako anatomiczny punkt odniesienia podczas omawiania problemów w jamie brzusznej. Pacjenci mogą doświadczać adenopatii zaotrzewnowej z wielu powodów i może być konieczna szczegółowa ocena w celu ustalenia przyczyny. Jest to ważna informacja, którą należy mieć przy opracowywaniu planu leczenia, ponieważ może ona określić, które opcje, takie jak zabieg chirurgiczny lub leki do leczenia infekcji, byłyby najbardziej odpowiednie.

Węzły chłonne nie muszą być spuchnięte, aby wykazywać adenopatię; termin ten w rzeczywistości odnosi się do każdego rodzaju choroby w węzłach, w tym małych mas i innych problemów, które mogą się pojawić. Mogą być widoczne w badaniu obrazowania medycznego, takim jak tomografia komputerowa (CT) brzucha. Biopsje mogą również wykazać, że u pacjenta występuje adenopatia zaotrzewnowa. Udoskonalona technologia obrazowania medycznego umożliwiła sprawdzanie takich problemów bez inwazyjnych testów.

Jednym z potencjalnych powodów, dla których pacjenci mogą rozwinąć ten stan, jest obecność raka. Nowotwory w jamie brzusznej i wokół niej mogą rozprzestrzeniać się przez węzły chłonne w miarę postępu. Testowanie węzłów może dostarczyć informacji o zakresie przerzutów. W chirurgii usuwania guzów może być również zalecane usunięcie zajętych węzłów chłonnych, aby usunąć z organizmu jak najwięcej komórek rakowych. Chirurg może wykorzystać obrazowanie, a także kontrole wizualne na sali operacyjnej, aby zidentyfikować węzły chłonne do wycięcia.

Inne choroby mogą również obejmować węzły chłonne, a czasami pacjenci doświadczają przejściowej adenopatii w związku z chorobą, która później ustępuje. Infekcje mogą powodować na przykład adenopatię zaotrzewnową. Niektóre zaburzenia autoimmunologiczne mogą również zacząć atakować węzły chłonne. Krążenie limfatyczne odgrywa kluczową rolę w układzie odpornościowym, a zatem szereg chorób może powodować przejściowy obrzęk, niedrożność i inne problemy w węzłach chłonnych zaotrzewnowych.

To raczej objaw kliniczny niż konkretna choroba. Opiekunowie mogą zidentyfikować adenopatię zaotrzewnową w badaniu, aby dowiedzieć się, dlaczego pacjent nie czuje się dobrze i postawić diagnozę. Mogą go również znaleźć, gdy konkretnie sprawdzają problemy z węzłami chłonnymi, zwykle w połączeniu z oceną raka, gdy istnieją obawy, że mógł się rozprzestrzenić. Zamiast próbować rozwiązać problem w węzłach chłonnych, leczenie koncentruje się na przyczynie leżącej u jego podstaw.