Co to jest Alloplant?

Alloplant to biomateriał opracowany w Rosji w latach 1970. do stosowania w niektórych zabiegach chirurgicznych. Jest wytwarzany przez przetwarzanie tkanki ze zwłok dawców w celu zmniejszenia ryzyka odrzucenia, dzięki czemu może być bezpieczniej stosowany w przeszczepach. Niezależne badania nad tym materiałem są trudne do znalezienia, ponieważ główne miejsce produkcji i zastosowania znajduje się w rosyjskiej klinice, chociaż niektórzy badacze leczyli pacjentów za pomocą przeszczepów Alloplant i pisali o swoich przypadkach. Substancja stosowana jest przede wszystkim w zabiegach okulistycznych.

Dowody medyczne na przeszczep allogeniczny, wykorzystanie materiału dawcy od osoby, która jest blisko biorcy, są mocne. Alloprzeszczepy można stosować w takich zabiegach, jak odbudowa skóry po ciężkich oparzeniach, wymiana szpiku kostnego u pacjentów z niektórymi nowotworami krwi oraz operacje naprawcze kości. Naukowcy zaangażowani w rozwój Alloplant podjęli próbę wykorzystania tego, wykorzystując znaną możliwość wykorzystania materiału dawcy ze zwłok w przeszczepach, aby opracować lepszy produkt do tego celu.

Przetwarzanie materiału dawcy obejmuje napromienianie w celu sterylizacji przed dopasowaniem go do pacjenta. Zwolennicy Alloplantu twierdzą, że może on stymulować wzrost nowej tkanki we własnym ciele pacjenta w celu przywrócenia funkcji. Może to również wystąpić w pewnym stopniu w przypadku przeszczepu allogenicznego, który ostatecznie zintegruje się z leżącą poniżej tkanką; jednak nie może w rzeczywistości powodować regeneracji tkanek, jak twierdzi Alloplant. Materiały, które mogą z powodzeniem promować wzrost nowych tkanek, mają wiele potencjalnych zastosowań, co sprawia, że ​​procedury eksperymentalne, które je testują, cieszą się dużym zainteresowaniem.

Niektórzy badacze sceptycznie odnoszą się do zalet Alloplant. Nie został poddany rygorystycznym testom klinicznym i recenzjom, które pozwoliłyby naukowcom udokumentować jego bezpieczeństwo i skuteczność. Niektóre spotkania z pacjentami, którzy mają przeszczepy Alloplant, nie potwierdzają twierdzeń jego twórców. Naukowcy są zainteresowani kontrolowanymi próbkami do oceny w neutralnym środowisku, aby mogli dowiedzieć się więcej o tym, jak materiał jest wytwarzany i jak zachowuje się w ciele.

Nauka medyczna rozwija się szybko, co skutkuje ciągłymi zmianami w najlepszych opcjach leczenia i protokołach, a także w dostępnych materiałach. Niezależnie od tego, czy Alloplant odnosi sukcesy, badacze medyczni są zainteresowani możliwością przetwarzania tkanki zwłok w celu wykorzystania jej w szerokim zakresie procedur przeszczepów. W szczególności regeneracja tkanek ma ogromny potencjał jako opcja terapeutyczna w leczeniu szeregu schorzeń, jeśli jest to wykonalne z medycznego punktu widzenia.