Co to jest Alphanate®?

Alphanate® to preparat stosowany w celu zatrzymania lub opanowania krwawienia u pacjentów z hemofilią i chorobą von Willebranda. Podaje się go we wstrzyknięciu, a dawkowanie zależy od wskazania, w jakim jest stosowany, i jego nasilenia. W większości krajów Alphanate® jest dostępny tylko na receptę i może być znany pod różnymi nazwami handlowymi w różnych krajach, według producenta.

Proces krzepnięcia u ludzi, który umożliwia tworzenie się skrzepu krwi, aby zatrzymać krwawienie po urazie, to skomplikowana kaskada procesów obejmujących krew, płytki krwi i różne białka zwane czynnikami krzepnięcia. Istnieje wiele różnych zaburzeń krzepnięcia, które mogą być spowodowane niedoborem lub brakiem jednego z tych czynników. Jeśli niedobór jest bardzo mały, choroba może pozostać niezauważona przez całe życie, ale w przypadku większego niedoboru lub całkowitego braku określonego czynnika, zaburzenia krzepnięcia mogą zagrażać życiu.

Choroba von Willebranda jest spowodowana brakiem czynnika von Willebranda, który bierze udział w przenoszeniu czynnika VIII, białka niezbędnego w procesie krzepnięcia. Osoby z hemofilią A, najczęstszą odmianą hemofilii, nie mają właściwego czynnika VIII. W obu tych stanach proces krzepnięcia nie może zostać zakończony, a krwawienie nie ustaje. Alphanate® pozwala, aby proces krzepnięcia przebiegał tak, jak powinien.

Alphanate ® może być stosowany w dwóch różnych sytuacjach: w leczeniu krwawień po ostrym urazie oraz w zapobieganiu krwawieniu w przypadku operacji. Dawkę, gdy stosuje się ją u pacjentów z hemofilią, oblicza się przy użyciu wzoru, który obejmuje masę ciała pacjenta i pożądany wzrost czynnika VIII. W obliczeniach uwzględnia się również nasilenie krwawienia lub oczekiwane ryzyko krwawienia.

W przypadku stosowania profilaktycznego podczas zabiegu chirurgicznego u pacjentów z chorobą von Willebranda, dawkę i czas trwania leczenia Alphanate® ustala się na podstawie stopnia zaawansowania zabiegu, tj. niewielkiego lub większego. Proporcje składników w Alphanate® mogą się różnić w zależności od partii i należy o tym pamiętać podczas określania właściwej dawki.

Jak w przypadku każdego leku, Alphanate® może powodować niepożądane skutki uboczne, które w przypadku ich wystąpienia należy natychmiast zgłosić lekarzowi prowadzącemu. Gorączka, dreszcze, nudności, wymioty i ból głowy to tylko niektóre ze zgłaszanych działań niepożądanych. Podawanie Alphanate® powinno być wykonywane wyłącznie przez przeszkoloną osobę, w sterylnych warunkach.