Co to jest certyfikat kompetencji?

Certyfikat Kompetencji jest wydawany przez administrację małych przedsiębiorstw (SBA), aby udowodnić, że mała firma jest zdolna do wykonania umowy. Zaświadczenie jest konieczne w przypadkach, gdy małe przedsiębiorstwo jest najniższą ofertą w kontrakcie rządowym, a wykonawca, który jest odpowiedzialny za przyznanie oferty, nie uważa, że ​​małe przedsiębiorstwo jest w stanie wypełnić obowiązki wymagane w ramach oferty. Eksperci SBA szczegółowo dokonują przeglądu firmy, aby ocenić jej możliwości działania i wydać Certyfikat Kompetencji, który wymaga przyznania firmie kontraktu. Bez niego firmy, które dopiero zaczynają licytować kontrakty rządowe, mogą mieć trudności z otrzymaniem kontraktów przez urzędników kontraktowych, którzy nie są pewni ich zdolności do wykonania. Kongres Stanów Zjednoczonych udzielił SBA uprawnień do podejmowania tych decyzji w przypadku kontraktów rządowych oraz do przeglądu i wydawania zaświadczeń.

To od małej firmy, której odmówiono oferty, należy ubiegać się o Certyfikat Kompetencji z SBA. Kongres wymienił niektóre kryteria, które SBA powinien przejrzeć w celu ustalenia, czy wydać certyfikat. Obejmują one wytrwałość, wiarygodność i uczciwość firmy. Zamawiający może odrzucić ofertę spełniającą dowolne z tych kryteriów, ale oferta musi zostać przesłana do SBA w celu rozpatrzenia. SBA nie ogranicza się tylko do tej listy i często dokonuje przeglądu innych kryteriów w celu określenia zdolności i poziomu odpowiedzialności firmy.

SBA wysyła wniosek o wydanie świadectwa kompetencji zgodnie z Small Business Act do tych przedsiębiorstw, które chcą obalić odmowę urzędnika zamawiającego. Aplikacja jest często wykorzystywana do zbierania danych finansowych i innych o właścicielu małej firmy. Zawiera formularz sprawozdania finansowego, który firmy muszą wypełnić, który zawiera wykaz ich aktywów i pasywów; rachunki zobowiązań i należności; oraz zestawienie porównawcze sprzedaży, zysków i strat. Firmy muszą również dostarczyć informacje o swoich obiektach i sprzęcie, aby pomóc SBA ocenić zdolność firmy do wykonania umowy. Wniosek kończy się umową, którą musi podpisać wnioskodawca, w której właściciele firm zobowiązują się nie zatrudniać żadnego przedstawiciela SBA w ciągu dwóch lat od wydania certyfikatu oraz udostępniać SBA dokumentację finansową i inną w trakcie realizacji umowy.

Po otrzymaniu wniosku o certyfikat kompetencji SBA rozpoczyna przegląd firmy i powiadamia w pierwszej kolejności zamawiającego, który odrzucił ofertę. SBA często wysyła zespół przedstawicieli terenowych, aby ocenić możliwości firmy. Zespół zgłasza swoje ustalenia komisji rewizyjnej, która zatwierdzi lub odrzuci certyfikat.