Co to jest certyfikowany specjalista ds. płac?

Certyfikowany specjalista ds. płac to ekspert ds. zasobów ludzkich (HR), który oblicza, zarządza i rozdziela wynagrodzenia pracowników. Z pomocą urzędników ds. płac zapewnia, że ​​pracownicy otrzymują terminowe, dokładne odszkodowanie. Ponadto specjalista ds. płac jest zwykle odpowiedzialny za zarządzanie pakietami świadczeń i funduszami emerytalnymi. Zdobycie tytułu certyfikowanego specjalisty płacowego wiąże się ze spełnieniem wymagań kwalifikacyjnych określonych przez American Payroll Association (APA) oraz zdaniem szczegółowego egzaminu. APA certyfikuje kandydatów na całym świecie. Aby utrzymać certyfikację, dana osoba musi odbyć określoną liczbę kursów kształcenia ustawicznego co pięć lat.

APA oferuje egzaminy certyfikacyjne pracownikom płacowym, którzy spełniają jeden z trzech standardów kryteriów. Pierwsza opcja wymaga, aby dana osoba zdobyła co najmniej trzy lata sprawdzalnego doświadczenia zawodowego w administracji płacowej i księgowości. Aby spełnić drugie kryterium, osoba musi mieć dwuletnie doświadczenie i uczestniczyć w czterech akredytowanych przez APA seminariach trwających od dwóch do trzech dni. Osoby, które ukończyły 18 miesięcy pracy, egzaminy na poziomie podstawowym Fundamental Payroll Certification oraz trzy zajęcia seminaryjne spełniają trzy kryteria. Zajęcia kolegium z zakresu rachunkowości i płac mogą zwykle zastąpić wymagania seminarium z kryterium drugiego i trzeciego.

Po spełnieniu warunków wstępnych dana osoba może ubiegać się o przystąpienie do certyfikowanego egzaminu zawodowego z listy płac. Zrzeszone w APA centra egzaminacyjne na całym świecie oferują terminy egzaminów przez cały rok. Komputerowy test wielokrotnego wyboru składa się ze 190 pytań i jego wypełnienie zajmuje około czterech godzin. Pytania koncentrują się na wielu różnych ważnych kwestiach, w tym obliczaniu wynagrodzenia, arkuszach podatkowych, zarządzaniu świadczeniami, rachunkowości i raportowaniu. Wyniki są zwykle dostępne natychmiast po wykonaniu testu, a oficjalny certyfikat jest wysyłany w ciągu około miesiąca.

Uzyskanie statusu certyfikowanego specjalisty ds. płac może być bardzo pomocne w zdobyciu pracy głównego menedżera płac w małych firmach i dużych korporacjach. Większość pracodawców wysoko ceni sobie tytuł i mogą być pewni, że ich pracownicy mają rozległą wiedzę na temat obowiązków pracy. Certyfikowani specjaliści ds. płac mogą usprawnić i zaktualizować systemy płacowe, wprowadzić wydajniejsze procedury HR i ułatwić przejrzystą komunikację między pracownikami a menedżerami. Ponadto zapewniają, że firmy przestrzegają wszystkich wytycznych prawnych dotyczących wynagrodzeń, świadczeń i potrąceń podatkowych.

Doświadczony, odnoszący sukcesy certyfikowany specjalista ds. wynagrodzeń ma zwykle wiele możliwości rozwoju kariery. Z czasem może zostać kierownikiem biura lub starszym menedżerem HR. Specjalista ds. płac może nawet mieć szansę na uzyskanie najwyższego stanowiska kierownika ds. księgowości z ustawicznym wykształceniem i kilkuletnim doświadczeniem.