Co to jest endoskopowa trzecia komora?

Endoskopowa trzecia komora (ETV) to zabieg chirurgiczny wykonywany na mózgu w celu zmniejszenia ciśnienia spowodowanego nagromadzeniem się płynu mózgowo-rdzeniowego. To nagromadzenie płynu jest znane jako wodogłowie, które nieleczone może uszkodzić tkankę mózgową. Procedura endoskopowa trzeciej komory mózgowej polega na wytworzeniu otworu w dnie trzeciej komory mózgu, aby umożliwić odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego.

Płyn mózgowo-rdzeniowy krąży w mózgu, dostarczając składniki odżywcze do tkanek i usuwając odpady. Płyn ten przechodzi przez kilka otwartych jam w mózgu, znanych jako komory. Każda blokada na drodze tego płynu powoduje jego akumulację, co prowadzi do wodogłowia. Blokada może powstać w mózgu noworodka w macicy lub może być spowodowana guzem mózgu.

Endoskopowa trzecia komora żołądka jest zabiegiem małoinwazyjnym, który nie usuwa blokady w mózgu, ale zapewnia nowy ujście płynu mózgowo-rdzeniowego. Pacjenci, u których konieczna jest endoskopowa III komorotomia, są najpierw poddawani znieczuleniu ogólnemu. Neurochirurg wierci pojedynczy otwór w czaszce i wprowadza do niego wydrążony instrument zwany endoskopem.

Instrumenty chirurgiczne i kamera są podłączone do endoskopu, aby umożliwić neurochirurgowi obejrzenie mózgu i dokończenie operacji. Endoskop jest ostrożnie wprowadzany do tkanki mózgowej i przez otwór zwany otworem Munro. To otwarcie prowadzi do trzeciej komory, która znajduje się w dolnej środkowej części mózgu. Neurochirurg nakłuwa następnie otwór w dnie trzeciej komory tępą sondą.

Cewnik balonowy jest wprowadzany do endoskopu i prowadzony przez otwór w trzeciej komorze. Balon jest napompowany i służy do powiększenia dziury. Ten otwór w komorze umożliwia odpływ nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z mózgu. Po zakończeniu zabiegu pacjent powinien spodziewać się kilkudniowego pobytu w szpitalu. Powrót do zdrowia jest zwykle szybki, co pozwala pacjentom powrócić do normalnych czynności w ciągu kilku dni.

Endoskopowa III komorotomia jest alternatywą dla tradycyjnego zastawki wszczepianej pacjentom z wodogłowiem. Boczniki służą do odprowadzania płynu z mózgu przez rurkę, która sięga do brzucha. Operacja wszczepienia zastawki jest bardziej inwazyjna i z czasem zastawki mogą ulec zakażeniu. Procedura ETV jest wykonywana, aby uniknąć implantacji zastawki. Jeśli zabieg ETV powiedzie się, pacjenci powinni odczuwać spadek ciśnienia w mózgu i mniej powikłań niż te, których doświadczali z zastawką.