Co to jest fizjoterapia mięśniowo-szkieletowa?

Fizjoterapia mięśniowo-szkieletowa to jedna z trzech gałęzi fizjoterapii. Poddziedzina ta dotyczy stanu fizycznego układu mięśniowo-szkieletowego. Jego obszar działania obejmuje nie tylko mięśnie i kości szkieletu, ale także stawy, tkankę łączną, jak chrząstki i więzadła oraz nerwy i krążki międzykręgowe. Leczenie opiera się na technikach, takich jak ćwiczenia terapeutyczne i mobilizacja, elektroterapia i hydroterapia. Oprócz oceny klinicznej i diagnozy stanów fizycznych fizjoterapia układu mięśniowo-szkieletowego obejmuje badania kliniczne i rozwój zachowań i programów profilaktycznych.

Fizjoterapia, lub jak powszechnie wiadomo fizjoterapia, to terapeutyczne leczenie dysfunkcji fizycznych i urazów poprzez zastosowanie terapii manualnej, ćwiczeń, treningu oporowego i innych metod. Koncentruje się na ocenie klinicznej i diagnozowaniu urazów, przewlekłego bólu lub problemów z postawą. Fizjoterapia pomaga przywrócić normalne funkcjonowanie i rozwój. Inną subdziedziną fizjoterapii jest fizjoterapia kardio-piersiowa, która zajmuje się zaburzeniami układu sercowo-oddechowego. Fizjoterapia neurologiczna koncentruje się na zaburzeniach układu nerwowego, takich jak choroby zwyrodnieniowe, urazy rdzenia kręgowego czy głowy, udar mózgu.

Stany fizyczne, które wymagają leczenia przez fizjoterapeutę układu mięśniowo-szkieletowego, zwykle obejmują urazy związane ze sportem, takie jak skręcenia i nadwyrężenia, urazy w miejscu pracy i stany przewlekłe. Niektóre z nich mogą obejmować zapalenie kaletki, zapalenie stawów i ogólnie ograniczoną mobilność. Specjaliści ci są również zatrudnieni przy odzyskiwaniu pooperacyjnym.

Zastosowanie fizjoterapii układu mięśniowo-szkieletowego wymaga kilkuletnich, skoncentrowanych badań nad schorzeniami i technikami leczenia. Profesjonaliści, którzy praktykują tę gałąź terapii, są zazwyczaj licencjonowani lub czarterowani przez agencje zarządzające. Zajmują liczne placówki zdrowotne, w tym szpitale i kompleksy gabinetów lekarskich, przychodnie narządu ruchu i ośrodki rehabilitacji; można je również znaleźć w ośrodkach medycyny pracy i opiece nad osobami starszymi.

Czerpiąc z długiej historii fizycznych technik terapeutycznych i wiedzy naukowej, fizjoterapia mięśniowo-szkieletowa sięga starożytnych cywilizacji; jako nowoczesna dyscyplina wywodzi się z I wojny światowej i rozwijała się, dopóki nie została uogólniona w nowoczesnych placówkach medycznych. Praktyka w tej dziedzinie wymaga szerokiej znajomości warunków i terapii. Są one na ogół stosowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami i preferencjami. Programy terapeutyczne mają na celu przywrócenie optymalnych funkcji u osób i są zwykle stosowane po starannej ocenie. Praktycy fizjoterapii mięśniowo-szkieletowej są często zatrudniani w dodatkowych dziedzinach, takich jak pediatria i medycyna sportowa.

Aby manipulować lub stymulować docelowe obszary układu mięśniowo-szkieletowego, terapeuci nadal rozwijają i polegają na nowych technikach. Niektóre z nich to joga i pilates, trening oporowy i stymulacja nerwowo-mięśniowa. Czasami polegają na użyciu specjalnego sprzętu analitycznego do przeprowadzania fizycznych ocen wydajności.