Co to jest fumeran formoterolu?

Fumeran formoterolu jest lekiem stosowanym w leczeniu pacjentów ze schorzeniami zwężającymi drogi oddechowe i utrudniającymi oddychanie, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc i astma. Lek pomaga rozluźnić drogi oddechowe, zwiększając ich rozmiar i ułatwiając przepływ powietrza do i z płuc. Jest podawany jako lek wziewny za pomocą inhalatora lub nebulizatora. Częste działania niepożądane mogą obejmować nudności, wymioty, biegunkę i bezsenność.

Aby zrozumieć kliniczne zastosowania fumeranu formoterolu, warto zrozumieć, jak działa ten lek. Formoterol, który jest aktywnym składnikiem tego leku, wiąże się z receptorami komórkowymi zwanymi receptorami beta-2 adrenergicznymi i aktywuje je. Receptory te znajdują się w różnych miejscach i mogą powodować zmiany funkcjonalne w organizmie. Jedną z funkcji aktywacji receptorów beta-2 adrenergicznych jest spowodowanie rozluźnienia dróg oddechowych. Ponieważ formoterol działa poprzez wiązanie się z tymi receptorami i ma przedłużone działanie, jest często określany jako długo działający agonista receptorów beta-2 adrenergicznych (LABA).

Pacjentom zazwyczaj przepisuje się fumeran formoterolu w celu wykorzystania jego zdolności do rozluźniania dróg oddechowych. Powoduje zwiększenie średnicy dróg oddechowych, ułatwiając przepływ powietrza do i z płuc. Lekarze najczęściej przepisują ten lek pacjentom z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, ponieważ mogą oni skorzystać z leków otwierających drogi oddechowe. Jest również stosowany w leczeniu pacjentów z astmą lub ze stanem zwanym skurczem oskrzeli wywołanym wysiłkiem fizycznym, u których podczas ćwiczeń występuje zwężenie dróg oddechowych.

Ponieważ fumeran formoterolu jest stosowany w celu rozluźnienia dróg oddechowych, podaje się go w postaci substancji wziewnej. Pacjenci często stosują lek dwa razy dziennie jako inhalator, niezależnie od objawów, które mogą mieć. Lek można również stosować w połączeniu z nebulizatorem, czyli urządzeniem, które podaje leki w postaci mgiełki do inhalacji. W Stanach Zjednoczonych formoterol jest dostępny wyłącznie na receptę. Jest sprzedawany pod markami Perforomist® i Foradil®.

Częste działania niepożądane fumeranu formoterolu mogą obejmować nudności, wymioty, biegunkę, bezsenność i suchość w ustach. Czasami może powodować pewne nieprawidłowości laboratoryjne, takie jak wysoki poziom glukozy i niski poziom potasu we krwi, ale te zmiany są zazwyczaj krótkotrwałe. Niektórzy pacjenci mogą być uczuleni na lek i mogą rozwinąć się obrzęk dróg oddechowych, który może być śmiertelny.