Co to jest hipnoza sportowa?

Hipnoza sportowa to ćwiczenie umysłowe, w którym osoba jest wprowadzana w stan psychicznego relaksu w celu zajęcia się podświadomymi motywacjami. Ta technika jest często używana do poprawy takich rzeczy, jak zdolność sportowca, skorygowanie negatywnych nawyków i zmniejszenie nerwów przed występem. Sportowcy mogą otrzymać tego typu terapię od profesjonalnego hipnotyzera lub terapeuty sportowego wyszkolonego, aby pomóc sportowcowi uzyskać dostęp do sugestywnych nieświadomych części ludzkiej psychiki.

Hipnoza odpręża umysł; w wielu przypadkach hipnotyzerzy są w stanie zasiać w podświadomych umysłach zrelaksowanych osób sugestie, które zachęcają je do pewnych zachowań, co do których mogą się zwykle wahać. Aby technika odniosła sukces, osoba zahipnotyzowana musi już być w pewnym stopniu chętna do wprowadzenia w życie każdej sugestii i nikt nie może być zmuszony do działania niezgodnego z jego wolą. Na przykład osoba, która lubi śpiewać, ale nie jest wystarczająco pewna siebie, by występować publicznie, może mieć możliwość zaśpiewania ballady przed publicznością podczas hipnozy. Jednak ta sama osoba nie mogła zostać zmuszona do popełnienia przestępstwa w tym samym stanie psychicznym.

Podobnie hipnoza sportowa wykorzystuje zdolności już obecne w jednostce, aby zmotywować ją do lepszych wyników. Niektórzy sportowcy, którzy codziennie ćwiczą w swoim sporcie i są w doskonałej kondycji fizycznej, nie są w stanie osiągać najlepszych wyników, gdy znajdują się poza środowiskiem treningowym. Mogą stwierdzić, że kiedy są zmuszeni do grania przed widzami w sytuacji, gdy ich ruchy są analizowane i oceniane, mają tendencję do gorszych wyników i popełniania prostych błędów. Mogą wtedy szukać pomocy i porady profesjonalisty, aby odkryć, jakie blokady mentalne muszą zostać usunięte, aby umożliwić im odblokowanie pełnego potencjału fizycznego.

Osoby biorące udział w jakiejkolwiek fizycznej rywalizacji, czy to w piłce nożnej, piłce nożnej czy gimnastyce, mogą stosować jakąś formę hipnozy sportowej, aby poprawić swoje naturalne umiejętności i zdolności. Celem każdej sesji hipnoterapii jest zrozumienie, jakie podświadome pragnienia utrudniają lub motywują osobę podczas rywalizacji lub występu. Ta praktyka nie dotyczy fizycznych umiejętności wymaganych do uprawiania sportu, takich jak umiejętność rzucania piłką w celu przyłożenia lub uderzania krążkiem hokejowym obok bramkarza. W niektórych formach hipnoterapii, gdy osoba jest zahipnotyzowana, psycholog może umieścić w podświadomości pacjenta pozytywną sugestię, która zapewnia mu lepsze skupienie i jasność umysłu, gdy jest na boisku. Sportowiec powinien nadal ćwiczyć, ćwiczyć i trenować fizycznie w połączeniu z sesjami hipnoterapii, aby naprawdę osiągnąć sukces w swojej dziedzinie.

Tego typu prace może wykonywać zawodowy hipnotyzer lub psycholog sportowy, który może również nauczyć sportowca technik autohipnozy. Hipnotyzerzy mają tendencję do zajmowania się tylko podświadomymi częściami ludzkiej psychiki. Próbują wprowadzić sportowca w stan zrelaksowania, w którym mogą uzyskać dostęp do swoich instynktów i nieświadomych zachowań w celu ich zmiany lub poprawy. Psycholog może wykonać hipnozę sportową, ale zwykle łączy to ze standardowymi sesjami terapeutycznymi, które mają miejsce, gdy pacjent nie śpi, a także ćwiczeniami świadomego skupienia umysłu. Może to obejmować techniki wizualizacji i pozytywną afirmację, które budują pewność siebie i wytrzymałość emocjonalną sportowca.