Co to jest instytucja finansowa o znaczeniu systemowym?

Systemowo ważna instytucja finansowa to instytucja taka jak bank, która jest uważana za tak ważną, że gospodarka odczułaby znaczący wpływ, gdyby upadła. W rezultacie instytucje te są ogólnie regulowane i nadzorowane, aby zapobiec wystąpieniu tego rodzaju katastrofy finansowej. Jednym z ogólnych wymagań instytucji finansowej o znaczeniu systemowym jest utrzymywanie wystarczającej ilości kapitału w rezerwie, aby był dostępny na wypadek kryzysu finansowego. Chociaż regulacja tych instytucji jest ważna, ważne jest również, aby były w stanie prowadzić działalność bez zbytnich ograniczeń, aby nadal miały wpływ na stymulowanie gospodarki, której służą.

W gospodarce globalnej jest mało prawdopodobne, aby jakiekolwiek wydarzenie finansowe zaistniało w próżni. Coś, co wpływa na duży bank w jednym kraju, prawdopodobnie spowoduje reakcję łańcuchową, która wpłynie na wszystkie banki na całym świecie. Z tego powodu te instytucje finansowe muszą być monitorowane, aby upewnić się, że nie działają lekkomyślnie i nie narażają fortuny wielu ludzi na niebezpieczeństwo. Instytucja, która ma szczególny wpływ, jest znana jako instytucja finansowa o znaczeniu systemowym.

Jak sama nazwa wskazuje, systemowo ważna instytucja finansowa to taka, która ma ogromne znaczenie dla całego systemu gospodarczego. Może to mieć miejsce na poziomie lokalnym, na przykład w banku obsługującym społeczność. Może również wystąpić na poziomie światowym, ponieważ kilka banków i innych firm finansowych każdego dnia dokonuje transakcji na astronomiczne sumy pieniędzy. Upadek jednej z tych instytucji może wywołać efekt domina, który wstrząsnąłby gospodarkami na całym świecie.

W Stanach Zjednoczonych ustawa Kongresu Dodda-Franka z 2010 r. została dostosowana specjalnie po to, aby upewnić się, że systemowo ważna instytucja finansowa nie upadnie i nie wpłynie na całą gospodarkę. Jednym z kluczowych wymogów jest to, aby duże banki i inne firmy sklasyfikowane jako ważne systemowo przez cały czas utrzymywały pewną ilość kapitału w rezerwie. Transakcje tych firm są również analizowane, aby zapobiec wszelkiego rodzaju szkodliwej działalności.

Jedynym zastrzeżeniem związanym z regulowaniem w ten sposób instytucji finansowej o znaczeniu systemowym jest to, że może to spowodować nadmierną ostrożność. Jeśli te firmy są zbyt mocno ograniczane, może to doprowadzić do stagnacji gospodarczej, w której klienci nie będą mogli zaciągać pożyczek, a małe firmy nie będą w stanie inwestować. Organy regulacyjne muszą znaleźć kompromis, który pozwoli tym instytucjom działać, jednocześnie uważnie obserwując ich transakcje biznesowe.