Co to jest klauzula wstrzymania nieszkodliwości?

Klauzula nieszkodliwości to klauzula w umowie, która wskazuje, że jedna ze stron zgadza się nie pociągać drugiej do odpowiedzialności za szkody, zobowiązania i straty, które mogą zostać poniesione. W wersji jednostronnej zgadza się na to tylko jedna strona, natomiast w klauzuli wzajemnej obie strony umowy zatwierdzają klauzulę. Ważne jest, aby poszczególne osoby dokładnie przejrzały wszystkie umowy, aby upewnić się, że nie zawierają one żadnych niespodzianek, a jeśli umowa zawiera klauzulę wstrzymania, należy upewnić się, że rozumieją, kiedy i jak ta klauzula może mieć zastosowanie.

W prostym przykładzie właściciel domu może zgodzić się nie pociągać wykonawcy do odpowiedzialności, jeśli nie jest w stanie ukończyć pracy z powodu okoliczności, na które nie ma wpływu. Mogą to być warunki pogodowe, które spowalniają pracę, awarie dostawców, które wstrzymują proces, uniemożliwiając uzyskanie materiałów i tak dalej. W takim przypadku wykonawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za problemy, jakich doświadcza właściciel domu w wyniku spowolnienia budowy; na przykład właściciel domu nie może pozwać wykonawcy do zapłaty za pokój hotelowy, jeśli właściciel domu jest zobowiązany do pozostania w hotelu w wyniku spowolnienia lub przerwania pracy.

Język otaczający klauzulę jest zwykle specyficzny dla sytuacji i opisuje okoliczności, które obejmuje. Jeżeli język wydaje się niejasny lub niejednoznaczny, należy to omówić przed podpisaniem umowy. Na przykład w powyższym przykładzie właściciel domu chce się upewnić, że ma możliwości prawne, jeśli wykonawca po prostu odchodzi z pracy lub zaczyna spóźniać się wielokrotnie, powodując spowolnienie lub zatrzymanie pracy. W rezultacie zaistniałaby potrzeba potwierdzenia, że ​​klauzula wstrzymania odszkodowań nie dotyczy okoliczności, nad którymi wykonawca może mieć kontrolę.

Zgoda na klauzulę nie oznacza, że ​​ktoś nie ma możliwości prawnych, jeśli pojawi się problem z umową. Dotyczy to tylko określonych sytuacji, które zostały opisane. Jeśli strona zachowuje się niedbale, narusza umowę lub angażuje się w inne niezgodne z prawem działania, druga strona może podjąć działania. Klauzula wstrzymania naruszeń ma na celu zwolnienie osób z odpowiedzialności w przypadku wystąpienia jasno określonego problemu, który w przewidywalny sposób mógłby powstać w trakcie realizacji umowy lub stanowić przeszkodę w jej wykonaniu.