Co to jest kolokacja?

Kolokacja występuje, gdy dwa słowa grupują się tak często, że ich grupowanie nie może być przypadkowe. Jest to zatem element językoznawstwa i jest specyficzny dla każdego języka. Oznacza to, że złożenie dwóch słów, takich jak „lily livered” w innym języku, nie będzie miało znaczenia, podczas gdy w języku angielskim oznacza „tchórzliwy” i „słaby”.

Kolokacja wywodzi się od łacińskich słów „colllocationem” i „collocatio”, które są formami rzeczownikowymi od łacińskiego czasownika oznaczającego „ustawiać”. Jest używany jako fragment terminologii językowej od 1940 roku i jest uważany za część rządu językowego. W tym sensie reguluje, w jaki sposób określone słowa oddziałują na siebie, gdy są umieszczone razem.

Idiomów nie należy mylić z kolokacjami. Kolokacje są jednostkami leksykalnymi, podczas gdy idiomy nie. Dzieje się tak, ponieważ idiomy są niekompozycyjne. Oznacza to, że ich znaczenie nie wynika bezpośrednio ze słów, które je tworzą; na przykład żaden element „kopnąć wiadro” tak naprawdę nie oznacza „umrzeć”. Z drugiej strony kolokacje są częściowo lub całkowicie kompozycyjne, więc przynajmniej jedno słowo w nich faktycznie przyczynia się do jego znaczenia.

Rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki mogą tworzyć elementy kolokacji. Rzeczowniki są zwykle obecne, ale jak w przypadku większości angielskiego, ta zasada jest często łamana. Kolokacja określa zatem, które czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki mogą się łączyć, a które nie.

Istnieje wiele przykładów kolokacji czasowników i rzeczowników. Należą do nich „wziąć” i „lekarstwo”, „zaprosić” i „ślub”. Kolokacje przymiotnikowe i rzeczownikowe obejmują łączenie „final” lub „last” z „słomką”, ale tylko „ostatni” można łączyć z „stand”. Rzeczowniki można łączyć z innymi rzeczownikami, a dwa przymiotniki mogą być również kojarzone.

Umiejętność kolokacji jest ważnym elementem literatury angielskiej. Na przykład Charles Dickens był mistrzem tworzenia i używania dobrej kolokacji. Jego często były barwne i dobrze dobrane elementy z 4 milionów słów, które opublikował za życia. Jednym z przykładów jego kolokacji jest „ciekawa obojętność”, jak widać w „Ponurym domu”. Używał także takich kolokacji, jak „twarz wołowy” i aliteracyjne „leniwe nogi”.
Nauka rozumienia i konstruowania kolokacji jest trudnym elementem przyswajania drugiego języka. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy języki wydają się być stosunkowo podobne, na przykład niemiecki i angielski. Rozwinęły się różne kolokacje, ponieważ każdy język rósł i zmieniał się wraz ze swoją kulturą i doświadczeniami ludzi w tej kulturze. Czynione są starania z niemieckim i polskim, na przykład, aby opracować słowniki kolokacji, aby zapewnić odpowiednie tłumaczenia.