Co to jest lokomotywa?

Lokomotywa to wyspecjalizowany typ wagonu, który jest samobieżny, generujący energię poprzez spalanie paliwa, używanie elektryczności, lewitację magnetyczną lub inne metody eksperymentalne. Lokomotywy mogą być używane do pchania lub ciągnięcia wagonów i można je zobaczyć na torach kolejowych na całym świecie, napędzając pasażerów i ładunki w różne miejsca.

Z reguły lokomotywa jest niezwykle potężna, ponieważ musi być w stanie ciągnąć lub pchać łańcuch wagonów. W przeciwieństwie do lokomotyw, wagony nie mają źródła zasilania, a ich ruch jest całkowicie zależny od lokomotywy. Lokomotywy mogą ciągnąć długie sznury ciężkich wagonów zarówno na płaskich powierzchniach, jak i po pochyłościach i są dosłownie napędami pociągów.

Najwcześniejsze lokomotywy zostały opracowane w pierwszej dekadzie XIX wieku i były napędzane parą. Były również dość prymitywne i miały małą moc, chociaż silnik parowy został szybko udoskonalony w XIX wieku, aby stworzyć potężne lokomotywy parowe, które mogły spalać drewno, węgiel i inne materiały, w zależności od tego, co było dostępne. Rozwój lokomotywy umożliwił budowę kolei, które przez pierwszą połowę XX wieku były dominującym sposobem transportu lądowego ludzi i towarów.

Chociaż klasyczny obraz lokomotywy zakłada umieszczenie na czele pociągu, lokomotywa może również pchać od tyłu. Niektóre linie kolejowe wykorzystują tak zwane operacje push-pull, w których lokomotywa ciągnie pociąg w jednym kierunku i popycha go w drugim. Eliminuje to potrzebę czasochłonnej zmiany torów, ponieważ pociąg może łatwo poruszać się w obu kierunkach.

Lokomotywy zaprojektowane do ciągnięcia pociągów towarowych są zwykle najbardziej muskularne, ponieważ pociągi towarowe mogą być bardzo długie i ekstremalnie ciężkie. Lokomotywy pasażerskie są lżejsze. Zwrotnice lub lokomotywy manewrowe to najmniejsze i najbardziej zwrotne lokomotywy z rodziny lokomotyw, używane do przemieszczania pociągów i wagonów na placach kolejowych. Zgodnie z ogólną zasadą, przełączniki są zdolne do ogromnej przyczepności, umożliwiając im szybkie wprawienie w ruch ciężkich pociągów, a następnie wykorzystanie tej energii do przeniesienia ich do miejsc docelowych.

Kilka linii kolejowych nadal jeździ klasycznymi lokomotywami parowymi, zazwyczaj jako nowość. Wiele innych wykorzystuje olej napędowy i inne paliwa do napędzania swoich lokomotyw, podczas gdy lokomotywy elektryczne zyskują na popularności, podobnie jak lokomotywy, które wykorzystują bardziej eksperymentalną technologię. Systemy kolei lekkiej używane do dojazdów często wykorzystują samochody z własnym napędem, znane jako autokary lub samochody; ponieważ każdy wagon działa z własną mocą, łatwo jest przemieszczać lekkie pociągi kolejowe w razie potrzeby, dostosowując liczbę wagonów i przebiegów do zapotrzebowania.