Co to jest niedodma kompresyjna?

Niedodma przy ucisku to stan chorobowy, w którym płuco pacjenta nie może się w pełni napełnić, co ogranicza objętość powietrza, którą pacjent może wdychać podczas danego oddechu. Ten stan może mieć wiele przyczyn i wymaga leczenia, aby rozwiązać dysfunkcję płuc i pomóc pacjentowi oddychać. Pacjenci z nieleczoną niedodmą uciskową mogą być narażeni na powikłania związane z niskim utlenowaniem, takie jak uszkodzenie narządów. Stan ten może być również związany z innym problemem medycznym, który wymaga leczenia, nawet jeśli pacjent nie doświadcza problemów z powodu zmniejszonej czynności płuc.

U pacjentów z niedodmą uciskową powietrze jest wypychane z pęcherzyków płucnych, które ułatwiają wymianę gazową. Kontakt między wewnętrzną i zewnętrzną opłucną zostaje utracony, gdy płuco opróżnia się. Ten kontakt ma kluczowe znaczenie dla zarządzania napięciem powierzchniowym, aby umożliwić napełnienie płuca po wydechu pacjenta. Gdy opłucna nie ma kontaktu, pacjent będzie miał trudności z wypełnieniem płuca, ponieważ wzrasta napięcie powierzchniowe. Płuco może pozostać płaskie lub może być częściowo nadmuchane.

Jedną z potencjalnych przyczyn niedodmy uciskowej jest wzdęcie brzucha. Może to wystąpić w niektórych chorobach; w wyniku powikłań chirurgicznych; lub w wyniku poważnego urazu. Rozdęty brzuch może naciskać na płuca, zmuszając pęcherzyki do opróżnienia się i załamując napięcie powierzchniowe, które utrzymuje sprawność płuc. Pacjenci mogą również doświadczyć tego stanu, jeśli guz jest obecny w klatce piersiowej i staje się wystarczająco duży, aby naciskać na płuco. Można to zaobserwować u niektórych pacjentów z rakiem płuc.

Pacjent z uciskową niedodmą może odczuwać objawy, takie jak świszczący oddech, sapanie, ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Podczas badania lekarskiego lekarz może być w stanie wykryć zmniejszone odgłosy oddechu po zajętej stronie. Obrazowanie medyczne może dostarczyć więcej informacji o tym, co dzieje się w klatce piersiowej, chociaż czasami przypadek może być oczywisty; pacjent może mieć rażąco rozdęty brzuch z powodu np. infekcji.

Opcje leczenia mogą obejmować usunięcie przyczyny, zapewnienie pacjentowi leków i fizjoterapii oraz, w razie potrzeby, wspomaganie oddychania. Niektórzy pacjenci mogą potrzebować badania bronchoskopowego płuc, które może dać możliwość zbadania lub usunięcia guza. W niektórych przypadkach w celu wyleczenia problemu i przywrócenia prawidłowej funkcji płuc pacjenta wymagana jest operacja. Pacjent może również potrzebować terapii po leczeniu, aby odzyskać siłę i monitorować czynność płuc w przypadku, gdy nie powróci ona do poprzedniego poziomu.