Co to jest Nolo Contendere?

Nolo contendere to termin prawny używany, gdy osoba oskarżona o przestępstwo postanawia nie kwestionować przedstawionych jej zarzutów. Termin nolo contendere to łacińskie wyrażenie, które oznacza „nie chcę kwestionować” lub „nie będę tego kwestionować”. Kiedy dana osoba zgłasza zarzut nolo contendere, często jest to określane jako błaganie lub przystępowanie do zarzutu braku konkursu.

Gdy dana osoba jest oskarżona o popełnienie przestępstwa, istnieją trzy główne zarzuty, które można wnieść w odpowiedzi na zarzuty. Pierwszym z nich jest przyznanie się do winy, co oznacza, że ​​oskarżony przyznaje się i przyznaje, że jest winny zarzucanego mu przestępstwa oraz zgadza się przyjąć karę za to przestępstwo. Drugą opcją dla oskarżonego jest przyznanie się do winy, które jest stosowane, gdy oskarżony chce odmówić winy za popełnione przestępstwo. W przypadku zrzeczenia się winy, prokurator ma obowiązek udowodnienia winy oskarżonego sędziemu lub ławie przysięgłych podczas rozprawy sądowej.

Nolo contendere to trzeci rodzaj zarzutu prawnego, jaki może wnieść pozwany. Kiedy oskarżony wnosi ten zarzut, nie przyznaje się ani nie przyznaje winy za zarzucane mu przestępstwo. Jednak oskarżony zgadza się przyjąć karę za przestępstwo. Pod wieloma względami przyznanie się do nolo contendere ma taki sam skutek, jak przyznanie się do winy.

Jednym z głównych powodów, dla których jednostka może powołać się na nolo contendere, jest uniknięcie pozwu cywilnego o odszkodowanie w wyniku przyznania się do popełnienia przestępstwa. W wielu jurysdykcjach pozwany, który nie wnosi sprzeciwu zamiast przyznać się do winy, nie może zostać pozwany w sprawie cywilnej o odszkodowanie, ponieważ nie ma faktycznego przyznania się do winy. W związku z tym zarzut nolo contendere może zapewnić dodatkową ochronę cywilną, która nie byłaby dostępna dla oskarżonego, gdyby przyznał się do winy. Ze względu na dodatkowe zabezpieczenia, które mogą być zapewnione w przypadku zarzutu nolo contendere, większość systemów sądowych ma bardzo szczegółowe wytyczne co do tego, kiedy można wnieść zarzut.

Zarzut nolo contendere jest często wnoszony w wyniku negocjacji między prokuratorem a pozwanym w procesie zwanym często negocjacją zarzutów. W trakcie ugody prokurator może zaproponować obniżenie zarzutów lub zażądać obniżenia kary lub wyroku, jeżeli oskarżony zgadza się przyznać do winy lub nie kwestionować zarzutów. Ugoda umożliwia prokuratorowi uniknięcie procesu sądowego, a jednocześnie może zapewnić oskarżonemu karę lub karę mniejszą niż ta, która zostałaby nałożona, gdyby sprawa trafiła na rozprawę, a oskarżony zostałby uznany za winnego pierwotnych zarzutów.