Co to jest poznawczo-behawioralna terapia rodzinna?

Poznawczo-behawioralna terapia rodzinna (CBFT) to forma terapii skoncentrowana na działaniu. Założeniem tej terapii jest to, że wadliwe wzorce myślenia powodują dysfunkcjonalne wybory i zachowania w strukturze rodziny. Jeśli członkowie rodziny są w stanie zmienić swój proces poznawczy, mogą nastąpić lepsze wybory i decyzje.
Terapeuci często stosują kognitywno-behawioralną terapię rodzinną do leczenia rodzin dotkniętych zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym (OCD), zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zaburzeniem lękowym, zespołem stresu pourazowego (PTSD), nadużywaniem substancji, zaburzeniami nastroju i innymi chorobami psychicznymi które mogą skorzystać z programu terapii zorientowanej na działanie. Takie choroby mogą powodować spustoszenie w rodzinie, jeśli członkowie rodziny nie wiedzą, jak zareagować. Na przykład, jeśli ktoś w rodzinie cierpi na poważne OCD, inni członkowie rodziny mogą wykształcić wzorzec poddawania się rytuałom OCD, co z kolei może ograniczać ich wolność i życie. Z tego wzorca mogą wynikać urazy, powodując więcej negatywnego myślenia.

Członkowie rodziny współpracują z rodzinnym terapeutą poznawczo-behawioralnym, aby określić zachowania, które chcieliby zmienić. Na przykład, jeśli jedno dziecko ma ADHD i łatwo się rozprasza, a inni członkowie rodziny tracą panowanie nad nim, może to przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. W CBFT członkowie rodziny mogą postawić sobie za cel zapewnienie dziecku z ADHD więcej czasu na wykonanie zadań w domu.

Aby kognitywno-behawioralna terapia rodzinna była najskuteczniejsza, wszyscy członkowie rodziny powinni aktywnie uczestniczyć. Inne rodzaje terapii, w tym tradycyjna terapia rozmowa, wymagają mniej działań ze strony klientów. Wyznaczanie celów, wysiłek i ocena to charakterystyczne działania wymagane w CBFT.

Zmiana sposobu myślenia rodziny wymaga pracy. Na przykład, jeśli dorosły mężczyzna w rodzinie był alkoholikiem od lat, kiedy przestanie pić, członkowie rodziny mogą mieć trudności ze zmianą swoich zachowań i postaw wobec niego. Terapia kognitywno-behawioralna rodzin może pomóc zmienić wzorce zachowań, które rozwinęli podczas dni picia alkoholika.

Wzorce myślowe są głęboko zakorzenione w umyśle. Według pionierów poznawczo-behawioralnych, Aarona Becka i Alberta Ellisa, automatyczne myśli wywołują większość zaburzeń emocjonalnych. Sposób, w jaki dysfunkcyjni członkowie rodziny reagują na siebie nawzajem i otaczający ich świat, jest motywowany przez zaburzone i negatywne wzorce myślowe, które stały się nawykami. Nauka rozpoznawania tych automatycznych myśli i zachowań poprzez kognitywną behawioralną terapię rodzinną może być pierwszym krokiem do ich zmiany.