Co to jest prawdopodobna przyczyna?

Prawdopodobna przyczyna to pojęcie, które najczęściej pojawia się w kontekście prawnym w Stanach Zjednoczonych, gdzie Czwarta Poprawka zawiera konkretne odniesienie do prawdopodobnej przyczyny. Odnosi się do uzasadnionego przekonania, że ​​popełniono przestępstwo i że dana osoba może być w to zamieszana lub odpowiedzialna, i służy jako podstawa do przeszukania lub aresztowania.

Czwarta Poprawka stanowi, że „Prawo ludzi do zabezpieczenia się w swoich osobach, domach, dokumentach i rzeczach przed nieuzasadnionymi przeszukaniami i zajęciem, nie będzie naruszane i żadne Nakazy nie zostaną wydane, ale z prawdopodobnej przyczyny, popartej przez Oath lub afirmacji, a w szczególności opisując miejsce, które ma być przeszukane, oraz osoby lub rzeczy, które mają zostać zajęte”. Zostało to zinterpretowane jako oznaczające, że ludzie i ich majątki nie mogą być przeszukiwane bez prawdopodobnej przyczyny i że ludzie mogą być aresztowani lub przetrzymywani tylko wtedy, gdy normy dotyczące prawdopodobnej przyczyny zostały spełnione.

W przypadku, gdy funkcjonariusze organów ścigania chcą uzyskać nakaz przeszukania osoby lub pomieszczeń lub dokonać aresztowania, muszą wykazać przed sędzią, że każda rozsądna osoba zgodziłaby się, że istnieją podstawy do wydania nakazu. Dowody, takie jak wynik dochodzenia karnego, zeznania świadków i udokumentowane obserwacje organów ścigania, mogą być wykorzystane jako podstawa prawdopodobnej przyczyny. Sędzia waży te informacje, aby ustalić, czy nakaz byłby zgodny z konstytucją przed wydaniem nakazu, a wielu odmawia nakazu, jeśli uważa, że ​​nie ma wystarczających informacji, aby go uzasadnić.

Funkcjonariuszom policji przyznano również możliwość przeprowadzania ograniczonych zatrzymań i przeszukań, jeśli mają uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Na przykład, jeśli policjant zobaczy późno w nocy kierowcę tkającego na drodze, może go zatrzymać i poprosić o wykonanie testu trzeźwości. Podobnie, jeśli funkcjonariusz dostrzeże zagrożenie bezpieczeństwa, można kogoś przeszukać bez nakazu wydanego przez sędziego.

Niekoniecznie jest wymagane udowodnienie ponad wszelką wątpliwość w przypadku spełnienia norm dotyczących prawdopodobnej przyczyny. Dzieje się to później, gdy sprawa trafia na rozprawę. Zgodnie z przepisami, które zapewniają sprawiedliwy proces i rzetelny proces, oskarżenie w sprawie musi wykazać ławie przysięgłych, że w sprawie nie ma wątpliwości ani niejasności, i że jeśli skazują, to rzeczywiście skazują właściwą osobę. Standardy skazania są szczególnie wysokie w sprawach karnych, ze względu na fakt, że błędne skazanie może mieć druzgocący wpływ na czyjeś życie.