Co to jest projekt inwestycyjny?

Projekt inwestycyjny to alokacja zasobów z oczekiwaniem na zyskowny zwrot z alokacji w przyszłości. Zwrot jest zwykle oczekiwany za ponad rok w przyszłości. Alokacja zasobów, która generuje zwroty, które przynoszą korzyści w bieżącym roku, to jedynie wydatki na wydatki operacyjne. Jednym z podstawowych elementów projektu inwestycyjnego jest to, że inwestycja ma charakter długoterminowy, a nie krótkoterminowy.

Kiedy dana osoba ma nadmiar zasobów, takich jak pieniądze, zazwyczaj chce coś z nimi zrobić, aby były dla niego jak najbardziej przydatne. W idealnym przypadku większość nadmiaru osoby powinna być właściwie wykorzystana, aby wygenerować jak najwięcej korzyści. Na przykład, jeśli dana osoba ma domek letniskowy, który może wynająć w tygodniach, w których z niego nie korzysta, często byłoby to lepszą alokacją nadwyżek zasobów niż pozostawienie domu pustego. Wynajem domu generuje pieniądze, czyli zwrot z inwestycji w nieruchomość, który wykracza poza przyjemność właściciela, gdy tam jest.

Inwestorzy niekoniecznie muszą wybierać sposób wykorzystania nadwyżki środków, który generuje najwyższy zwrot. Niektórzy inwestorzy mają inne priorytety i mogą potrzebować, na przykład, natychmiastowego dostępu do nadmiarowych zasobów, zamiast generowania jak największej ilości pieniędzy. Projekt inwestycyjny to jednak opcja długoterminowej alokacji nadwyżek, z oczekiwaniem, że inwestycja pozostanie w projekcie, dopóki nie osiągnie stabilnego etapu generowania dochodu i może spłacić inwestorów.

Tego typu projekty są oceniane na podstawie wykonalności. Opłacalny projekt inwestycyjny zaoferuje atrakcyjne oprocentowanie, które sprawi, że pożyczka pieniędzy będzie opłacalna dla inwestora i zwróci inwestorowi odsetki i kapitał w odpowiednim czasie. Odpowiedniość projektu często zależy od jego zdolności do ciągłego generowania dodatnich przepływów pieniężnych w celu wypełnienia tych zobowiązań.

W niektórych przypadkach zwrot z alokacji zasobów na projekt inwestycyjny jest w postaci korzyści, a nie pieniędzy. Na przykład zwykły projekt inwestycyjny to inwestycja w nieruchomość. Nieruchomość wyceniana jest na podstawie czynszów, jakie może generować, a zwrot z inwestycji jest oczekiwany w formie pieniężnej. I odwrotnie, inwestycja w edukację lub szkolenie danej osoby przynosi korzyść, a nie bezpośredni zwrot gotówki. Ten rodzaj inwestycji w zasoby ludzkie ma na celu uzyskanie różnego rodzaju zwrotów, które odnoszą się do niepieniężnych celów i zadań inwestora.