Co to jest Pseudomonas Aeruginosa?

Pseudomonas aeruginosa to bakteria oportunistyczna, która żyje w glebie, wodzie, a nawet w środowiskach takich jak wanny z hydromasażem. Dla większości zdrowych ludzi ta bakteria rzadko stanowi problem. Czasami ludzie rozwijają takie stany, jak wysypka w wannie z hydromasażem i ucho pływaka, co może być spowodowane kontaktem z tymi zarazkami. Te stany mogą czasami ustąpić bez leczenia lub przy minimalnym leczeniu, takim jak krople antybiotyku do ucha pływaka.

Niestety, Pseudomonas aeruginosa jest znacznie bardziej niebezpieczna dla niektórych populacji, w tym osób z osłabionym układem odpornościowym, osób starszych i osób przebywających w szpitalu przez długi czas. Osoby z mukowiscydozą i pełnoobjawowym AIDS często umierają z powodu infekcji wywołanych przez bakterie. Osoby, które przeszły chemioterapię, przeszły przeszczepy lub cierpią na różne schorzenia immunosupresyjne, są znacznie bardziej narażone na rozwój infekcji bakteryjnych wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa, a ponieważ bakteria ta jest stosunkowo oporna na większość leków przeciwbakteryjnych, infekcja może być śmiertelna. szczególnie gdy staje się infekcją płuc lub krwioobiegu.

Lekarze i badacze medyczni często nazywają tę bakterię niebiesko-zieloną bakterią ropopochodną i/lub bakterią gram-ujemną. Pierwsze odniesienie dotyczy ropy, która może przybrać kolor od niebieskiego do zielonego, a drugie odnosi się do metody Grama do barwienia bakterii w celu określenia jej typu. Gdy próbki bakterii Gram-ujemnych, szczególnie te uważane za tlenowe, są zabarwione, są odporne na kolor i zazwyczaj pojawiają się na szkiełkach mikroskopowych pod mikroskopem jako kolor różowy. Bakterie tlenowe odnoszą się do bakterii, które potrzebują tlenu do przeżycia, a Pseudomonas aeruginosa ma w dużych ilościach, szczególnie w warunkach szpitalnych.

Jak wspomniano, chociaż bakteria ta ma tendencję do życia wokół nas, jest najbardziej niebezpieczna dla tych, którzy są w osłabieniu fizycznym lub mają niedobory odporności. Pomimo sprzątania szpitala i bezpieczeństwa, bakterie mogą agresywnie przetrwać w podstawowym sprzęcie szpitalnym, takim jak maski używane do podawania tlenu, aparaty oddechowe lub cewniki do moczu. Zazwyczaj najczęstsze infekcje wywoływane przez bakterie dotyczą pęcherza moczowego, płuc lub krwioobiegu. Niezdolność do wytworzenia normalnych reakcji immunologicznych na obecność bakterii może oznaczać, że zarazek ten może łatwo doprowadzić do bardzo poważnych schorzeń.

Leczenie Pseudomonas aeruginosa odbywa się zazwyczaj poprzez dożylne kombinacje wielu antybiotyków i niestety nie zawsze działa. Jest jednak nadzieja w tej dziedzinie, która może ostatecznie położyć kres cierpieniom, jakie może powodować ta bakteria. Wstępne badania nad szczepionką Pseudomonas aeruginosa są w toku i chociaż badania te nie wykazały jeszcze, że obecnie opracowana szczepionka jest całkowicie skuteczna, wczesne wyniki pokazują, że szczepionka może potencjalnie zmniejszyć liczbę infekcji, począwszy od połowy 2007 roku. Te wczesne wyniki nie wykazują pełnej ochrony przed infekcją, ale są obiecujące pod względem redukcji w porównaniu z grupą placebo. Taka szczepionka może rzeczywiście być dobrodziejstwem dla społeczności medycznej i wszystkich tych, którzy są szczególnie narażeni na zagrażające życiu infekcje tą bakterią.