Co to jest psychoterapia duchowa?

Psychoterapia duchowa to podejście do leczenia różnych problemów emocjonalnych z naciskiem na związki między ciałem fizycznym, racjonalnym umysłem i różnymi koncepcjami duszy. Klienci duchowych psychoterapeutów często dowiadują się, że ich uczucia i myśli są pełnoprawnymi częściami boskiej świadomości. Cele tego podejścia psychoterapeutycznego zwykle obejmują zmniejszenie lęku, poprawę komunikacji i powrót do zdrowia po przeszłych negatywnych doświadczeniach. Wbrew niektórym błędnym wyobrażeniom, psychoterapia duchowa nie jest związana z żadnym konkretnym rodzajem religii. Zamiast tego obejmuje techniki dla pacjentów, aby uzyskać wyższy poziom świadomości i ogólnie rozwijać bardziej pozytywne spojrzenie na życie.

Wiele osób przyciąga psychoterapia duchowa, ponieważ pozwala im ona na włączenie ich własnych systemów wierzeń dotyczących siły wyższej lub definicji boskości. Niektórzy, którzy cierpią na zauważalną depresję, uważają, że cierpią na tę chorobę z powodu braku kontaktu ze swoją duchowością. Mogą szukać tego rodzaju psychoterapii, aby ponownie połączyć się ze swoimi zmysłami boskości i nadać głębsze znaczenie swojemu życiu. Jedną z głównych koncepcji tego podejścia psychoterapeutycznego jest to, że każdy ma zarówno pozytywną, jak i negatywną stronę swojej duszy, którą należy zrównoważyć, aby doświadczyć trwałego szczęścia.

Psychoterapeuci duchowi na ogół działają jako przewodnicy, którzy pomagają swoim klientom planować własne, unikalne ścieżki do spełnienia i równowagi. Często wskazują na powiązania problemów emocjonalnych z dolegliwościami fizycznymi, takimi jak letarg czy bezsenność. Innym celem tej psychoterapii jest wysoki stopień kontroli, jaką ludzie faktycznie mają nad każdą częścią swojego życia, nie zdając sobie z tego sprawy. Psychoterapia duchowa może podkreślać prawa przyciągania, które mówią, że negatywne poglądy prowadzą do bardziej negatywnych doświadczeń. Ten stan może się zdarzyć, gdy ludzie pozwolą, aby negatywne strony ich duszy zdominowały ich myśli i uczucia.

Idee duszy i umysłu w psychoterapii duchowej pochodzą z prac psychologów, takich jak Carl Jung i filozofów, takich jak Platon. Ta gałąź psychologii podkreśla wagę połączenia racjonalnego umysłu z intuicyjną duszą. Psychologowie duchowi często wierzą, że inne podejścia powodują rozłączenie duszy, umysłu i ciała. Duża część ich pracy polega na uczeniu klientów, jak zintegrować te trzy części siebie w zdrowsze reakcje na normalne wyzwania życiowe. Ten rodzaj stałego leczenia często pomaga oddanym klientom znaleźć sposoby na uwolnienie się od niepotrzebnych lęków i poczucia izolacji.